Chương 4. Đạo hàm và vi phân

Chương 4. Đạo hàm và vi phân

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
44 Bài học 528:00:00 giờ
Khái niệm về đạo hàm và các phép tính về đạo hàm
22 Bài học 264:00:00 giờ
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P1 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P2 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P3 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P4 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P5 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P6 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P7 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P8 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P9 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P10 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P11 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P12 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P13 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P14 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P15 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P16 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P17 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P18 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P19 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P20 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P21 12
 • Khái niệm về đạo hàm và các PT về đạo hàm - P22 12
Đạo hàm của những hàm số thông dụng
13 Bài học 156:00:00 giờ
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P1 12
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P2 12
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P3 12
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P4 12
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P5 12
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P6 12
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P7 12
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P8 12
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P9 12
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P10 12
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P11 12
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P12 12
 • Đạo hàm của những hàm số thông dụng - P13 12
Đạo hàm và vi phân cấp cao
9 Bài học 108:00:00 giờ
 • Đạo hàm và vi phân cấp cao - P1 12
 • Đạo hàm và vi phân cấp cao - P2 12
 • Đạo hàm và vi phân cấp cao - P3 12
 • Đạo hàm và vi phân cấp cao - P4 12
 • Đạo hàm và vi phân cấp cao - P5 12
 • Đạo hàm và vi phân cấp cao - P6 12
 • Đạo hàm và vi phân cấp cao - P7 12
 • Đạo hàm và vi phân cấp cao - P8 12
 • Đạo hàm và vi phân cấp cao - P9 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
60:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
228:00:00 giờ
0 1 20000₫
444:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 528:00:00 giờ Bài giảng video
 • 44 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other