Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Mon, 14-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi AND
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 2. Phiên mã và dịch mã
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 3. Điều hoà hoạt động gen
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 4. Đột biến gen
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
Updated Mon, 14-Jun-2021
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other