Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng

Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng

Beginer 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 1. Sắt
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 2. Bài tập
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 3. Hợp kim của sắt
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 4. Bài tập
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 5. Crom và hợp chất của Crom
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 6. Bài tập
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 7. Đồng và hợp chất của đồng
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 8. Bài tập
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 9. Một số kim loại khác
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 10. Bài tập cơ bản và nâng cao một số kim loại khác
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 11. Ôn tập chương
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other