Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm

Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm

Beginer 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 1. Kim loại kiềm và hợp chất
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 2. Bài tập
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 3. Kim loại kiềm thổ và hợp chất
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 4. Một số hợp chất của canxi
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 5. BT cơ bản kim loại kiềm thổ và hợp chất
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 6. BT nâng cao kim loại kiềm thổ và hợp chất
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 7. Nhôm và hợp chất của nhôm
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 8. Bài tập cơ bản nhôm và hợp chất nhôm
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 9. Bài tập nâng cao nhôm và hợp chất nhôm
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 10. Ôn tập chương
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other