Chương 5. Thống kê

Chương 5. Thống kê

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất        
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 2. Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp    
0 Bài học 00:00:00 giờ
Giải BT SGK Đại số 10. Bảng phân bố tần số và tần suất
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 3. Biểu đồ       
0 Bài học 00:00:00 giờ
Giải BT SGK Đại số 10. Biểu đồ         
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 4. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
0 Bài học 00:00:00 giờ
Giải BT SGK Đại số 10. Số trung bình cộng. Trung vị. Mốt
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 5. Phương sai và độ lệch chuẩn
0 Bài học 00:00:00 giờ
Giải BT SGK Đại số 10. Độ lệch chuẩn. Phương sai
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 6. Bài tập tổng hợp về thống kê
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 7. Ôn tập – kiểm tra
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
60:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 2 20000₫
228:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other