Chương 5. Đại cương về kim loại

Chương 5. Đại cương về kim loại

Beginer 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 01. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 02. Bài tập cơ bản và nâng cao VT của Kim Loại
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 03. Bài tập tính chất - Dãy điện hóa của kim loại
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 04. Hợp kim và bài tập
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 05. Bài tập điều chế và tính chất ăn mòn của kim loại
0 Bài học 00:00:00 giờ
Giải đề kiểm tra học kỳ I
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other