Chương 4. Hệ phương trình tuyến tính

Chương 4. Hệ phương trình tuyến tính

Beginer 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
11 Bài học 132:00:00 giờ
Định nghĩa và tính chất
1 Bài học 12:00:00 giờ
 • Định nghĩa và tính chất 12
 • Phần 1 - Hệ phương trình Cramer 12
 • Phần 2 - Hệ phương trình Cramer 12
 • Phần 3 - Hệ phương trình Cramer 12
 • Phần 1 - Hệ PT tuyến tính tổng quát 12
 • Phần 2 - Hệ PT tuyến tính tổng quát 12
 • Phần 3 - Hệ PT tuyến tính tổng quát 12
 • Phần 1 - Hệ PT tuyến tính đẳng cấp 12
 • Phần 2 - Hệ PT tuyến tính đẳng cấp 12
 • Phần 1 - Một vài ứng dụng trong kinh tế 12
 • Phần 2 - Một vài ứng dụng trong kinh tế 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
60:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
228:00:00 giờ
0 1 20000₫
444:00:00 giờ
0 1 20000₫
528:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 132:00:00 giờ Bài giảng video
 • 11 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other