Chương 4. Bất đẳng thức – bất phương trình

Chương 4. Bất đẳng thức – bất phương trình

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
B1. Bất đẳng thức (tiết 1)
0 Bài học 00:00:00 giờ
B1. Bất đẳng thức (tiết 2)
0 Bài học 00:00:00 giờ
B2. Bất đẳng thức Côsi
0 Bài học 00:00:00 giờ
B3. Bất đẳng thức chứa giá trị tuyệt đối
0 Bài học 00:00:00 giờ
B4. Bất đẳng thức Bu-nhia-cốp-xki
0 Bài học 00:00:00 giờ
B5. Ứng dụng bất đẳng thức tìm GTLN và GTNN
0 Bài học 00:00:00 giờ
B6. Bài tập nâng cao tìm GTLN và GTNN
0 Bài học 00:00:00 giờ
B7. Bài tập nâng cao về bất đẳng thức
0 Bài học 00:00:00 giờ
B8. Đại cương về bất phương trình
0 Bài học 00:00:00 giờ
B9. Nhị thức bậc nhất và ứng dụng
0 Bài học 00:00:00 giờ
B10. Biện luận bất phương trình bậc nhất chứa tham số
0 Bài học 00:00:00 giờ
B11. Bất phương trình qui về bất phương trình bậc nhất một ẩn
0 Bài học 00:00:00 giờ
B12. Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
0 Bài học 00:00:00 giờ
B13. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn số
0 Bài học 00:00:00 giờ
B14. Dấu của tam thức bậc hai
0 Bài học 00:00:00 giờ
B15. Giải bất phương trình bậc hai
0 Bài học 00:00:00 giờ
B16. Tìm điều kiện tham số của bất phương trình bậc hai
0 Bài học 00:00:00 giờ
B17. Giải và biện luận bất phương trình bậc hai
0 Bài học 00:00:00 giờ
B18. Bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối
0 Bài học 00:00:00 giờ
B19. Bất phương trình chứa căn thức
0 Bài học 00:00:00 giờ
B20. Hệ bất phương trình bậc hai
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
60:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 2 20000₫
228:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other