Chương 3. Phương trình và hệ phương trình

Chương 3. Phương trình và hệ phương trình

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
B1. Khái niệm về phương trình
0 Bài học 00:00:00 giờ
B2. Phương trình bậc nhất 1 ẩn số
0 Bài học 00:00:00 giờ
B3. Phương trình bậc hai 1 ẩn số
0 Bài học 00:00:00 giờ
B4. Ứng dụng định lý Viet (tiết 1)
0 Bài học 00:00:00 giờ
B4. Ứng dụng định lý Viet (tiết 2)
0 Bài học 00:00:00 giờ
B5. Phương trình chứa giá trị tuyệt đối
0 Bài học 00:00:00 giờ
B6. Phương trình có chứa căn thức
0 Bài học 00:00:00 giờ
B7. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số
0 Bài học 00:00:00 giờ
B8. Hệ phương bậc hai chứa 1 phương trình bậc nhất
0 Bài học 00:00:00 giờ
B9. Hệ phương trình bậc 2 - đối xứng loại 1 (tiết 1)
0 Bài học 00:00:00 giờ
B9. Hệ phương trình bậc 2 - đối xứng loại 1 (tiết 2)
0 Bài học 00:00:00 giờ
B10. Hệ phương trình bậc 2 - đối xứng loại 2
0 Bài học 00:00:00 giờ
B11. Ôn tập kiểm tra học kỳ I
0 Bài học 00:00:00 giờ
B12. Giải đề thi - kiểm tra học kỳ 1 (tiết 1)
0 Bài học 00:00:00 giờ
B12. Giải đề thi - kiểm tra học kỳ 1 (tiết 3)
0 Bài học 00:00:00 giờ
B12. Giải đề thi - kiểm tra học kỳ 1 (tiết 3)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
60:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 2 20000₫
228:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other