Chương 2. Định thức

Chương 2. Định thức

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
7 Bài học 84:00:00 giờ
Hoán vị, chuyển vị, nghịch thế
2 Bài học 24:00:00 giờ
 • Phần 1 - Hoán vị, chuyển vị, nghịch thế 12
 • Phần 2 - Hoán vị, chuyển vị, nghịch thế 12
 • Phần 1 - Định nghĩa định thức và các tính chất 12
 • Phần 2 - Định nghĩa định thức và các tính chất 12
 • Phần 3 - Định nghĩa định thức và các tính chất 12
 • Phần 1 - Khai triển định thức theo dòng hoặc cột 12
 • Phần 2 - Khai triển định thức theo dòng hoặc cột 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
60:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
228:00:00 giờ
0 1 20000₫
444:00:00 giờ
0 1 20000₫
528:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 84:00:00 giờ Bài giảng video
 • 7 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other