Chương 1: Khối đa diện

Chương 1: Khối đa diện

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
B1. Ôn lại hình học lớp 10-11
0 Bài học 00:00:00 giờ
B2. Khái niệm về khối đa diện
0 Bài học 00:00:00 giờ
B3. Khối đa diện lồi, đa diện đều
0 Bài học 00:00:00 giờ
B4. Thể tích khối chóp
0 Bài học 00:00:00 giờ
B5. Thể tích khối lăng trụ
0 Bài học 00:00:00 giờ
B6. Ôn tập, kiểm tra 1 tiết, thi giữa học kỳ
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other