CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Beginer 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Lý thuyết về hiện tượng quang điện
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài tập về hiện tượng quang điện
0 Bài học 00:00:00 giờ
Thuyết lượng tử ánh sáng
0 Bài học 00:00:00 giờ
Hiện tượng quang điện ngoài, hiện tượng quang - phát quang.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Lý thuyết về mẫu Borh
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài tập về nmẫu nguyên tử Borh
0 Bài học 00:00:00 giờ
Laser và lưỡng tính sóng hạt
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
756:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other