CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Beginer 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Đại cương dòng điện xoay chiều
0 Bài học 00:00:00 giờ
Mạch điện 1 phần tử
0 Bài học 00:00:00 giờ
Mạch điện 3 phần tử
0 Bài học 00:00:00 giờ
Viết biểu thức của 1, 2 phần tử trong mạch 3 phần tử mắc nối tiếp
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài toán về cực trị (R, L thay đổi)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài toán về cực trị (C, f thay đổi)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài toán về công suất, nhiệt lượng
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài toán về hộp đen
0 Bài học 00:00:00 giờ
Một số dạng toán khác (nâng cao)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài toán về độ lệch pha
0 Bài học 00:00:00 giờ
Truyền tải điện năng đi xa & Máy biến áp
0 Bài học 00:00:00 giờ
Máy phát điện xoay chiều & Động cơ không đồng bộ ba pha
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
756:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other