CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC

CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Beginer 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
63 Bài học 756:00:00 giờ
Tìm các đại lượng đặc trưng trong dao động điều hòa.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Các bài tập liên quan đến đường đi, vận tốc, gia tốc của vật dddh
0 Bài học 00:00:00 giờ
Viết phương trình dd của vật dd, của con lắc lò xo và con lắc đơn.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Các bài toán liên quan đến thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Con lắc lò xo treo thẳng đứng và con lắc lò xo đặt trên mp nghiêng.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tìm các đại lượng trong dao động của con lắc đơn.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Sự phụ thuộc của chu kì dao động của con lắc đơn.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Con lắc đơn chịu thêm các lực khác ngoài trọng lực.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tổng hợp các dddh cùng phương cùng tần số.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Vấn đề 1: Đại cương về dao động điều hòa
6 Bài học 72:00:00 giờ
 • VĐ1. Đại cương về DĐ điều hòa - P1 12
 • VĐ1. Đại cương về DĐ điều hòa - P2 12
 • VĐ1. Đại cương về DĐ điều hòa - P3 12
 • VĐ1. Đại cương về DĐ điều hòa - P4 12
 • VĐ1. Đại cương về DĐ điều hòa - P5 12
 • VĐ1. Đại cương về DĐ điều hòa - P6 12
Vấn đề 2: Viết phương trình dao động điều hòa
8 Bài học 96:00:00 giờ
 • VĐ2. Viết PT dao động điều hòa - P1 12
 • VĐ2. Viết PT dao động điều hòa - P2 12
 • VĐ2. Viết PT dao động điều hòa - P3 12
 • VĐ2. Viết PT dao động điều hòa - P4 12
 • VĐ2. Viết PT dao động điều hòa - P5 12
 • VĐ2. Viết PT dao động điều hòa - P6 12
 • VĐ2. Viết PT dao động điều hòa - P7 12
 • VĐ2. Viết PT dao động điều hòa - P8 12
Vấn đề 3: Tìm thời gian vật đi được trong dao động điều hòa
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • Tìm thời gian vật đi được trong DĐ điều hòa - P1 12
 • Tìm thời gian vật đi được trong DĐ điều hòa - P2 12
 • Tìm thời gian vật đi được trong DĐ điều hòa - P3 12
 • Tìm thời gian vật đi được trong DĐ điều hòa - P4 12
 • Tìm thời gian vật đi được trong DĐ điều hòa - P5 12
Vấn đề 4: Xác định quãng đường đi được trong dao động điều hòa
6 Bài học 72:00:00 giờ
 • VĐ4. XĐ quãng đường đi được trong dđđh - P1 12
 • VĐ4. XĐ quãng đường đi được trong dđđh - P2 12
 • VĐ4. XĐ quãng đường đi được trong dđđh - P3 12
 • VĐ4. XĐ quãng đường đi được trong dđđh - P4 12
 • VĐ4. XĐ quãng đường đi được trong dđđh - P5 12
 • VĐ4. XĐ quãng đường đi được trong dđđh - P6 12
Vấn đề 5: Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • VĐ5. VT trung bình và tốc độ trung bình - P1 12
 • VĐ5. VT trung bình và tốc độ trung bình - P2 12
 • VĐ5. VT trung bình và tốc độ trung bình - P3 12
 • VĐ5. VT trung bình và tốc độ trung bình - P4 12
 • VĐ5. VT trung bình và tốc độ trung bình - P5 12
Vấn đề 6: Bài toán liên quan đến năng lượng, thế năng, động năng
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • VĐ 6. BT liên quan đến năng lượng, động năng, TN - P1 12
 • VĐ 6. BT liên quan đến năng lượng, động năng, TN - P2 12
 • VĐ 6. BT liên quan đến năng lượng, động năng, TN - P3 12
 • VĐ 6. BT liên quan đến năng lượng, động năng, TN - P4 12
 • VĐ 6. BT liên quan đến năng lượng, động năng, TN - P5 12
Vấn đề 7: Hệ lò xo ghép nối tiếp- song song - xung đối
6 Bài học 72:00:00 giờ
 • VĐ 7. Hệ lò xo ghép nối tiếp . song song - P1 12
 • VĐ 7. Hệ lò xo ghép nối tiếp . song song - P2 12
 • VĐ 7. Hệ lò xo ghép nối tiếp . song song - P3 12
 • VĐ 7. Hệ lò xo ghép nối tiếp . song song - P4 12
 • VĐ 7. Hệ lò xo ghép nối tiếp . song song - P5 12
 • VĐ 7. Hệ lò xo ghép nối tiếp . song song - P6 12
Vấn đề 8: Lực căng dây treo của con lắc đơn
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • VĐ8. Lực căng dây treo của con lắc đơn - P1 12
 • VĐ8. Lực căng dây treo của con lắc đơn - P2 12
 • VĐ8. Lực căng dây treo của con lắc đơn - P3 12
 • VĐ8. Lực căng dây treo của con lắc đơn - P4 12
 • VĐ8. Lực căng dây treo của con lắc đơn - P5 12
Vấn đề 9: Con lắc đơn có chiều dài thay đổi
6 Bài học 72:00:00 giờ
 • VĐ 9. Con lắc đơn có chiều dài thay đổi - P1 12
 • VĐ 9. Con lắc đơn có chiều dài thay đổi - P2 12
 • VĐ 9. Con lắc đơn có chiều dài thay đổi - P3 12
 • VĐ 9. Con lắc đơn có chiều dài thay đổi - P4 12
 • VĐ 9. Con lắc đơn có chiều dài thay đổi - P5 12
 • VĐ 9. Con lắc đơn có chiều dài thay đổi - P6 12
Vấn đề 10: Con lắc đơn chịu thêm tác dụng của ngoại lực
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • Con lắc đơn chịu thêm tác dụng của ngoại lực - P1 12
 • Con lắc đơn chịu thêm tác dụng của ngoại lực - P2 12
 • Con lắc đơn chịu thêm tác dụng của ngoại lực - P3 12
 • Con lắc đơn chịu thêm tác dụng của ngoại lực - P4 12
 • Con lắc đơn chịu thêm tác dụng của ngoại lực - P5 12
Vấn đề 11: Sự thay đổi chu kỳ con lắc đơn theo đặc tính của hệ
6 Bài học 72:00:00 giờ
 • VĐ 12. Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn - P1 12
 • VĐ 12. Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn - P2 12
 • VĐ 12. Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn - P3 12
 • VĐ 12. Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn - P4 12
 • VĐ 12. Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn - P5 12
 • VĐ 12. Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn - P6 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 756:00:00 giờ Bài giảng video
 • 63 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other