CĐ: Số phức và ứng dụng

CĐ: Số phức và ứng dụng

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
7 Bài học 84:00:00 giờ
Bài 1: Khái niệm số phức
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Sơ lược về sự ra đời của số phức 12
 • Định nghĩa số phức (Phần 1) 12
 • Định nghĩa số phức (Phần 2) 12
Bài 2: Cộng trừ số phức
2 Bài học 24:00:00 giờ
 • Tổng của hai số phức 12
 • Hiệu của hai số phức 12
Bài 3: Nhân số phức
2 Bài học 24:00:00 giờ
 • Tích của hai số phức 12
 • Số phức liên hợp và modum của một số phức 12
Bài 4: Phép chia số phức
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 5:Căn bậc hai và phương trình bậc hai
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 6: Dạng lượng giác của số phức
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 7: Bài tập tổng hợp
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
1056:00:00 giờ
0 3 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
312:00:00 giờ
0 1 20000₫
180:00:00 giờ
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 84:00:00 giờ Bài giảng video
 • 7 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other