CĐ: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

CĐ: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
15 Bài học 180:00:00 giờ
Bài 1: Nguyên hàm và tích phân bất định
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Định nghĩa và định lý nguyên hàm 12
 • Tích phân bất định 12
 • Giới thiệu - Nguyên hàm và tích phân bất định 12
Bài 2: Các công thức tích phân căn bản và ứng dụng
2 Bài học 24:00:00 giờ
 • Các công thức tính tích phân và bài tập áp dụng 12
 • Giới thiệu - Các công thức tính tích phân căn bản và ứng dụng 12
Bài 3: Các phương pháp tính tích phân bất định - PP đổi biến
4 Bài học 48:00:00 giờ
 • Phương pháp đổi biến số và áp dụng ( Phần 1 ) 12
 • Phương pháp đổi biến số và áp dụng ( Phần 2 ) 12
 • Giới thiệu - Các phương pháp tính tích phân bất định 12
 • Phương pháp đổi biến số và áp dụng ( Phần 3 ) 12
Bài 4: Các phương pháp tính tích phân bất định - PP từng phần
4 Bài học 48:00:00 giờ
 • Phương pháp tích phân từng phần - Định lý 12
 • Bài tập áp dụng ( Phần 1 ) 12
 • Bài tập áp dụng ( Phần 2 ) 12
 • Bài tập áp dụng ( Phần 3 ) 12
Bài 5: Tích phân của các hàm thông dụng - hàm hữu tỉ
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 6: Tích phân của các hàm thông dụng - hàm lượng giác
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 7: Tích phân của các hàm thông dụng - hàm vô tỉ
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 8: Tích phân xác định
1 Bài học 12:00:00 giờ
 • Định lý Newton - Leibnitz và áp dụng 12
Bài 9: Tính tích phân xác định bằng PP đổi biến số(P1)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 10: Tính tích phân xác định bằng PP đổi biến số(P2)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 11: Tính tích phân xác định bằng PP tích phân từng phần(P1)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 12: Ứng dụng tích phân xác định trong tính diện tích
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 13: Ứng dụng tích phân xác định trong tính thể tích
1 Bài học 12:00:00 giờ
 • 3:Thể tích của vật thể tròn xoay (p2) 12
Bài 14: Bài tập tổng hợp
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
1056:00:00 giờ
0 3 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
312:00:00 giờ
0 1 20000₫
84:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 180:00:00 giờ Bài giảng video
 • 15 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other