CĐ: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit

CĐ: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 18-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
26 Bài học 312:00:00 giờ
Bài 1: Hàm số mũ
2 Bài học 24:00:00 giờ
 • I. Hàm số mũ 12
 • Giới thiệu - Hàm số mũ 12
Bài 2: Hàm số logarit
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • II. Hàm số Logarit (Phần 1) 12
 • II. Hàm số Logarit (Phần 2) 12
 • Giới thiệu - Hàm số Logarit 12
Bài 3: Đạo hàm hàm số mũ - Logari
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Đạo hàm hàm số mũ - Logarit 12
 • Bài tập áp dụng 12
 • Giới thiệu - Đạo hàm Hàm số mũ - Logarit 12
Bài 4: Hàm lũy thừa
2 Bài học 24:00:00 giờ
 • Giới thiệu - Hàm lũy thừa 12
 • Định nghĩa 12
Bài 5: Phương trình mũ, phương trình logarit
7 Bài học 84:00:00 giờ
 • Giới thiệu - Phương trình mũ, phương trình logarit 12
 • Một số điều cần biết 12
 • Phương pháp đưa về cùng cơ số (P1) 12
 • Phương pháp đưa về cùng cơ số (Phần 2) 12
 • Phương pháp đặt ẩn phụ 12
 • Logarit hóa 12
 • Dùng tính đồng biến hay nghịch biến của hàm 12
Bài 6: Hệ phương trình mũ , hệ phương trình logarit
4 Bài học 48:00:00 giờ
 • Giới thiệu - Hệ phương trình mũ , hệ PT logarit 12
 • Giải bài toán 1 12
 • Giải bài toán 2 12
 • Giải bài toán 3 và 4 12
Bài 7: Bất phương trình mũ, bất phương trình logarit
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Giới thiệu - Bất phương trình mũ, bất phương trình logarit 12
 • Giải bài toán 1 12
 • Giải bài toán 2 , bài 3 và bài 4 12
Bài 8: Hệ bất phương trình mũ, hệ bất phương trình logarit
2 Bài học 24:00:00 giờ
 • Giới thiệu - Hệ bất phương trình mũ, hệ bất phương trình logarit 12
 • Giải bài toán 1 và bài 2 12
Bài 9: Bài tập tổng hợp
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
1056:00:00 giờ
0 3 20000₫
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
180:00:00 giờ
0 1 20000₫
84:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 312:00:00 giờ Bài giảng video
 • 26 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other