CĐ : Bài tập về khảo sát hàm số & Toán thi

CĐ : Bài tập về khảo sát hàm số & Toán thi

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Định chiều biến thiên của hàm có tham số (loại I và II)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Định chiều biến thiên của hàm có tham số (loại III và IV)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tiếp tuyến với một đường cong (Loại I)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tiếp tuyến với một đường cong (Loại II)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Tiếp tuyến với một đường cong (Loại III)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Sự tương giao giữa hai đường
0 Bài học 00:00:00 giờ
Họ đường cong đi qua điểm cố định (Loại I và II)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Họ đường cong tiếp xúc nhau, tiếp xúc với đường cố định
0 Bài học 00:00:00 giờ
Quỹ tích của một điểm di động
0 Bài học 00:00:00 giờ
Giải và biện luận số nghiệm phương trình bằng đồ thị (P.1)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Phép biến đổi đồ thị - phép tịnh tiến
0 Bài học 00:00:00 giờ
Phép biến đổi đồ thị - phép đối xứng
0 Bài học 00:00:00 giờ
Phép biến đổi đồ thị - hàm số có trị số tuyệt đối
0 Bài học 00:00:00 giờ
Toán tổng hợp - toán thi (phần 1)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Toán tổng hợp - toán thi (phần 2)
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
1056:00:00 giờ
0 3 20000₫
312:00:00 giờ
0 1 20000₫
180:00:00 giờ
0 1 20000₫
84:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other