• Thời lượng 30 minutes
 • Bài giảng 50
 • Độ khó Trung bình
 • Trắc nghiệm 0
 • Mức độ hoàn thành 80
 • Cấp chứng chỉ
 • User Avatar

  CDS Admin

 • Môn học:

  02. HÓA HỌC

Miễn phí
 • 1 học viên
 • english

Môn Hóa 12 – LTÐH | Chương Trình 12-LTĐH | Phần Hóa Học 12

Chương Trình 12-LTĐH | Phần Hóa Học 12

Môn Hóa 12 – LTÐH | Chương Trình 12-LTĐH | Phần Hóa Học 12

Main Content