I. LỚP 12

1. Giới thiệu Toán 12
Giải Tích 12

Bìa sách tự học giỏi Giải tích lớp 12

Cuốn sách là sự tổng hợp các kiến thức trọng tâm nhất của chương trình Giải tích lớp 12 và là nền tảng cơ bản để các bạn có thể học tốt chương trình Ôn thi đại học. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đóng vai trò là một cuốn tập ghi chép và làm bài tập rất thuận tiện, kết hợp với chương trình giảng dạy trên Cadasa.vn sẽ tạo ra hiệu quả tự học cho bạn.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt lý thuyết: tóm tắt lý thuyết theo từng bài và tổng hợp theo từng chương bằng một đề kiểm tra.
- Bài tập áp dụng: giúp các bạn nắm vững lý thuyết, có thể áp dụng lý thuyết một cách hiệu quả vào trong thực tế các bài toán. Tất cả những bài tập này cũng được Cadasa.vn giảng giải chi tiết qua từng video bài giảng để tạo ra sự thuận tiện cho các bạn trong việc cũng cố lý thuyết và kiểm chứng lại từng bài giải của mình.
- Bài tập đề nghị: các bài tập tương ứng với kiến thức của từng bài giảng để các bạn luyện tập thêm, nhớ kỹ hơn các dạng bài tập trong bài.
Ban chuyên Toán Cadasa.vn
- Thầy. Nguyễn Thế Hùng
- Thầy. Lê Hoành Sử
- Thầy. Nguyễn Xuân Trình

Hình học 12

Bìa sách tự học giỏi Hình học lớp 12

Cuốn sách là sự tổng hợp các kiến thức trọng tâm nhất của chương trình Hình học lớp 12 và là nền tảng cơ bản để các bạn có thể học tốt chương trình Ôn thi đại học. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đóng vai trò là một cuốn tập ghi chép và làm bài tập rất thuận tiện khi hình học là môn học có rất nhiều hình vẽ, kết hợp với chương trình giảng dạy trên Cadasa.vn sẽ tạo ra hiệu quả tự học cho bạn.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt lý thuyết: tóm tắt lý thuyết theo từng bài và tổng hợp theo từng chương bằng một đề kiểm tra.
- Bài tập áp dụng: giúp các bạn nắm vững lý thuyết, có thể áp dụng lý thuyết một cách hiệu quả vào trong thực tế các bài toán. Sau khi áp dụng xong các bài tập, các bạn có thể xem bài giảng chi tiết và kiểm chứng kết quả tại www.cadasa.vn
- Bài tập đề nghị: các bài tập tương ứng với kiến thức của từng bài giảng để các bạn luyện tập thêm, nhớ kỹ hơn các dạng bài tập trong bài.
Ban chuyên Toán Cadasa.vn
- Thầy. Nguyễn Thế Hùng
- Thầy. Lê Hoành Sử
- Thầy. Nguyễn Xuân Trình

2. Giới thiệu Vật lý 12

Bìa sách tự học giỏi vật lý lớp 12

Cuốn sách được biên soạn dựa trên kiến thức nền tảng của chương trình Vật lý 12. Thông qua cuốn sách này, các bạn sẽ nắm vững được những kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng làm bài, cũng như tìm được hướng vận dụng kiến thức một cách hiệu quả. Tạo nền tảng vững chắc để các bạn có thể tiến nhanh hơn trong chương trình ôn thi đại học.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt lý thuyết: tóm tắt lý thuyết theo từng bài và tổng hợp theo từng chương bằng một đề kiểm tra.
- Bài tập áp dụng: giúp các bạn nắm vững lý thuyết, có thể áp dụng lý thuyết một cách hiệu quả vào trong thực tế các bài toán. Sau khi áp dụng xong các bài tập, các bạn có thể xem bài giảng chi tiết và kiểm chứng kết quả tại www.cadasa.vn
- Bài tập đề nghị: các bài tập tương ứng với kiến thức của từng bài giảng để các bạn luyện tập thêm, nhớ kỹ hơn các dạng bài tập trong bài.
Ban chuyên Lý Cadasa.vn
- Thầy. Dương Truyền Nhân
- Thầy. Phạm Đình Túy
- Cô. Nguyễn Hồ Thảo Chi

3. Giới thiệu Hóa học 12

Bìa sách tự học giỏi hóa học lớp 12

Đi từ những lý thuyết cơ bản được định nghĩa thông qua những ví dụ điển hình, cùng với sự kết hợp phương pháp giải hóa nhanh. Thầy. Nguyễn Phước Hòa Tân sẽ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng nhận biết và sử dụng các phương pháp phù hợp cho các dạng bài tập cụ thể, kèm theo đó là những lưu ý để các bạn có thể nhận diện và tránh được những lỗi thường gặp trong từng dạng toán hóa, rất quan trọng trong việc giải các bài thi trắc nghiệm đòi hỏi tốc độ và sự chính xác.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt lý thuyết: tóm tắt lý thuyết theo từng bài và tổng hợp theo từng chương bằng một đề kiểm tra.
- Bài tập áp dụng: giúp các bạn nắm vững lý thuyết, có thể áp dụng lý thuyết một cách hiệu quả vào trong thực tế các bài toán. Sau khi áp dụng xong các bài tập, các bạn có thể xem bài giảng chi tiết và kiểm chứng kết quả tại www.cadasa.vn
- Bài tập đề nghị: các bài tập tương ứng với kiến thức của từng bài giảng để các bạn luyện tập thêm, nhớ kỹ hơn các dạng bài tập trong bài.
Ban chuyên Hóa Cadasa.vn
- Thầy. Nguyễn Phước Hòa Tân
- Cô. Mai Thị Tú Anh

4. Giới thiệu Anh văn 12

Bìa sách tự học giỏi anh văn lớp 12

Cuốn sách sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ những kiến thức ngữ pháp và các phương pháp làm bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh tương ứng với từng chủ đề trong sách giáo khoa và với cấu trúc đề thi ĐH, CĐ môn Tiếng Anh. Cuốn sách này được sử dụng kèm theo chương trình giảng dạy tiếng Anh lớp 12 trên website www.cadasa.vn.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Reading and vocabulary: đọc đoạn văn và học từ vựng có liên quan.
- Speaking and writing: luyện tập nói và viết câu dựa trên chủ đề.
- Grammar and Pronunciation: luyện tập ngữ pháp và phát âm.
Ban chuyên Anh Cadasa.vn
- Cô. Nguyễn Thị Bạch Yến
- Cô. Nguyễn Xuân Ngọc
- Cô. Ngô Thị Thùy Trang
- Thầy. Petter Harris

II. LỚP 11

1. Giới thiệu Toán 11
Giải Tích 11

Bìa sách tự học giỏi giải tích lớp 11

Cuốn sách là sự tích hợp một cách hệ thống toàn bộ lý thuyết và bài tập thuộc các dạng toán cơ bản trong chương trình Giải tích lớp 11. Thông qua hệ thống lý thuyết được tóm tắt một cách cô đọng, đầy đủ, các bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó, các bạn sẽ có được cái nhìn khái quát và được trang bị một cách toàn diện về kiến thức Toán cơ bản của lớp 11, tạo nền tảng vững chắc cho chương trình Toán lớp 12 và ôn thi đại học sau này
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt lý thuyết: tóm tắt lý thuyết theo từng bài và tổng hợp theo từng chương bằng một đề kiểm tra.
- Bài tập áp dụng: giúp các bạn nắm vững lý thuyết, có thể áp dụng lý thuyết một cách hiệu quả vào trong thực tế các bài toán. Sau khi áp dụng xong các bài tập, các bạn có thể xem bài giảng chi tiết và kiểm chứng kết quả tại www.cadasa.vn
- Bài tập đề nghị: các bài tập tương ứng với kiến thức của từng bài giảng để các bạn luyện tập thêm, nhớ kỹ hơn các dạng bài tập trong bài.
Ban chuyên Toán Cadasa.vn
- Thầy. Nguyễn Thế Hùng
- Thầy. Lê Hoành Sử
- Thầy. Nguyễn Xuân Trình

Hình học 11

Bìa sách tự học giỏi hình học lớp 11

Cuốn sách là sự tổng hợp các kiến thức trọng tâm nhất của chương trình Hình học lớp 11. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đóng vai trò là một cuốn tập ghi chép và làm bài tập rất thuận tiện khi hình học là môn học rất nhiều hình vẽ, kết hợp với chương trình giảng dạy trên Cadasa.vn sẽ tạo ra hiệu quả tự học cho bạn.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt lý thuyết: tóm tắt lý thuyết theo từng bài và tổng hợp theo từng chương bằng một đề kiểm tra.
- Bài tập áp dụng: giúp các bạn nắm vững lý thuyết, có thể áp dụng lý thuyết một cách hiệu quả vào trong thực tế các bài toán. Tất cả những bài tập này cũng được Cadasa.vn giảng giải chi tiết qua từng video bài giảng để tạo ra sự thuận tiện cho các bạn trong việc cũng cố lý thuyết và kiểm chứng lại từng bài giải của mình.
- Bài tập đề nghị: các bài tập tương ứng với kiến thức của từng bài giảng để các bạn luyện tập thêm, nhớ kỹ hơn các dạng bài tập trong bài.
Ban chuyên Toán Cadasa.vn
- Thầy. Nguyễn Thế Hùng
- Thầy. Lê Hoành Sử
- Thầy. Nguyễn Xuân Trình

2. Giới thiệu Vật lý 11

Bìa sách tự học giỏi vật lý lớp 11

Cuốn sách được biên soạn dựa trên kiến thức nền tảng của chương trình Vật lý 11 cơ bản. Thông qua cuốn sách này, các bạn sẽ nắm vững được những kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng làm bài, cũng như tìm được hướng vận dụng kiến thức một cách hiệu quả. Tạo nền tảng vững chắc để các bạn có thể tiến nhanh hơn trong chương lớp 12, cũng như trình ôn thi đại học sau này.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt lý thuyết: tóm tắt lý thuyết theo từng bài và tổng hợp theo từng chương bằng một đề kiểm tra.
- Bài tập áp dụng: giúp các bạn nắm vững lý thuyết, có thể áp dụng lý thuyết một cách hiệu quả vào trong thực tế các bài toán. Sau khi áp dụng xong các bài tập, các bạn có thể xem bài giảng chi tiết và kiểm chứng kết quả tại www.cadasa.vn
- Bài tập đề nghị: các bài tập tương ứng với kiến thức của từng bài giảng để các bạn luyện tập thêm, nhớ kỹ hơn các dạng bài tập trong bài.
Ban chuyên Lý Cadasa.vn
- Thầy. Dương Truyền Nhân
- Thầy. Phạm Đình Túy
- Cô. Nguyễn Hồ Thảo Chi

3. Giới thiệu Hóa học 11

Bìa sách tự học giỏi hóa học lớp 11

Đi từ những lý thuyết cơ bản được định nghĩa thông qua những ví dụ điển hình, cùng với sự kết hợp phương pháp giải hóa nhanh. Thầy. Nguyễn Phước Hòa Tân sẽ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng nhận biết và sử dụng các phương pháp phù hợp cho các dạng bài tập cụ thể, kèm theo đó là những lưu ý để các bạn có thể nhận diện và tránh được những lỗi thường gặp trong từng dạng toán hóa, rất quan trọng trong việc giải các bài thi trắc nghiệm đòi hỏi tốc độ và sự chính xác.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt lý thuyết: tóm tắt lý thuyết theo từng bài và tổng hợp theo từng chương bằng một đề kiểm tra.
- Bài tập áp dụng: giúp các bạn nắm vững lý thuyết, có thể áp dụng lý thuyết một cách hiệu quả vào trong thực tế các bài toán. Tất cả những bài tập này cũng được Cadasa.vn giảng giải chi tiết qua từng video bài giảng để tạo ra sự thuận tiện cho các bạn trong việc cũng cố lý thuyết và kiểm chứng lại từng bài giải của mình.
- Bài tập đề nghị: các bài tập tương ứng với kiến thức của từng bài giảng để các bạn luyện tập thêm, nhớ kỹ hơn các dạng bài tập trong bài.
Ban chuyên Hóa Cadasa.vn
- Thầy. Nguyễn Phước Hòa Tân
- Cô. Mai Thị Tú Anh

4. Giới thiệu Anh văn 11

Bìa sách tự học giỏi anh văn lớp 11

Cuốn sách sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ những kiến thức ngữ pháp và các phương pháp làm bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh tương ứng với từng chủ đề trong sách giáo khoa Tiếng Anh 11 cơ bản. Cuốn sách này được sử dụng kèm theo chương trình giảng dạy Tiếng Anh lớp 11 trên website www.cadasa.vn.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Reading and vocabulary: đọc đoạn văn và học từ vựng có liên quan.
- Speaking and writing: luyện tập nói và viết câu dựa trên chủ đề.
- Grammar and Pronunciation: luyện tập ngữ pháp và phát âm.
Ban chuyên Anh Cadasa.vn
- Cô. Nguyễn Thị Bạch Yến
- Cô. Nguyễn Xuân Ngọc
- Cô. Ngô Thị Thùy Trang
- Thầy. Petter Harris

III. LỚP 10

1. Giới thiệu Toán 10
Giải Tích 10

Bìa sách tự học giỏi đại số lớp 10

Cuốn sách là sự tích hợp một cách hệ thống toàn bộ lý thuyết và bài tập thuộc các dạng toán cơ bản trong chương trình Giải tích lớp 10. Thông qua hệ thống lý thuyết được tóm tắt một cách cô đọng, đầy đủ, các bài tập được sắp xếp từ dễn đến khó, các bạn sẽ có được cái nhìn khái quát và được trang bị một cách toàn diện về kiến thức Toán cơ bản của lớp 10.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt lý thuyết: tóm tắt lý thuyết theo từng bài và tổng hợp theo từng chương bằng một đề kiểm tra.
- Bài tập áp dụng: giúp các bạn nắm vững lý thuyết, có thể áp dụng lý thuyết một cách hiệu quả vào trong thực tế các bài toán. Sau khi áp dụng xong các bài tập, các bạn có thể xem bài giảng chi tiết và kiểm chứng kết quả tại www.cadasa.vn
- Bài tập đề nghị: các bài tập tương ứng với kiến thức của từng bài giảng để các bạn luyện tập thêm, nhớ kỹ hơn các dạng bài tập trong bài.
Ban chuyên Toán Cadasa.vn
- Thầy. Nguyễn Thế Hùng
- Thầy. Lê Hoành Sử
- Thầy. Nguyễn Xuân Trình

Hình học 10

Bìa sách tự học giỏi hình học lớp 10

Cuốn sách là sự tổng hợp các kiến thức trọng tâm nhất của chương trình Hình học lớp 10. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đóng vai trò là một cuốn tập ghi chép và làm bài tập rất thuận tiện khi hình học là môn học rất nhiều hình vẽ, kết hợp với chương trình giảng dạy trên Cadasa.vn sẽ tạo ra hiệu quả tự học cho bạn.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt lý thuyết: tóm tắt lý thuyết theo từng bài và tổng hợp theo từng chương bằng một đề kiểm tra.
- Bài tập áp dụng: giúp các bạn nắm vững lý thuyết, có thể áp dụng lý thuyết một cách hiệu quả vào trong thực tế các bài toán. Tất cả những bài tập này cũng được Cadasa.vn giảng giải chi tiết qua từng video bài giảng để tạo ra sự thuận tiện cho các bạn trong việc cũng cố lý thuyết và kiểm chứng lại từng bài giải của mình
- Bài tập đề nghị: các bài tập tương ứng với kiến thức của từng bài giảng để các bạn luyện tập thêm, nhớ kỹ hơn các dạng bài tập trong bài.
Ban chuyên Toán Cadasa.vn
- Thầy. Nguyễn Thế Hùng
- Thầy. Lê Hoành Sử
- Thầy. Nguyễn Xuân Trình

2. Giới thiệu Vật lý 10

Bìa sách tự học giỏi vật lý lớp 10

Cuốn sách được biên soạn dựa trên kiến thức nền tảng của chương trình Vật lý 10 cơ bản. Thông qua cuốn sách này, các bạn sẽ nắm vững được những kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng làm bài, cũng như tìm được hướng vận dụng kiến thức một cách hiệu quả.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt lý thuyết: tóm tắt lý thuyết theo từng bài và tổng hợp theo từng chương bằng một đề kiểm tra.
- Bài tập áp dụng: giúp các bạn nắm vững lý thuyết, có thể áp dụng lý thuyết một cách hiệu quả vào trong thực tế các bài toán. Sau khi áp dụng xong các bài tập, các bạn có thể xem bài giảng chi tiết và kiểm chứng kết quả tại www.cadasa.vn
- Bài tập đề nghị: các bài tập tương ứng với kiến thức của từng bài giảng để các bạn luyện tập thêm, nhớ kỹ hơn các dạng bài tập trong bài.
Ban chuyên Lý Cadasa.vn
- Thầy. Dương Truyền Nhân
- Thầy. Phạm Đình Túy
- Cô. Nguyễn Hồ Thảo Chi

3. Giới thiệu Hóa học 10

Bìa sách tự học giỏi hóa học lớp 10

Đi từ những lý thuyết cơ bản được định nghĩa thông qua những ví dụ điển hình, cùng với sự kết hợp phương pháp giải hóa nhanh. Thầy. Nguyễn Phước Hòa Tân sẽ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng nhận biết và sử dụng các phương pháp phù hợp cho các dạng bài tập cụ thể, kèm theo đó là những lưu ý để các bạn có thể nhận diện và tránh được những lỗi thường gặp trong từng dạng toán hóa, rất quan trọng trong việc giải các bài thi trắc nghiệm đòi hỏi tốc độ và sự chính xác.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt lý thuyết: tóm tắt lý thuyết theo từng bài và tổng hợp theo từng chương bằng một đề kiểm tra.
- Bài tập áp dụng: giúp các bạn nắm vững lý thuyết, có thể áp dụng lý thuyết một cách hiệu quả vào trong thực tế các bài toán. Sau khi áp dụng xong các bài tập, các bạn có thể xem bài giảng chi tiết và kiểm chứng kết quả tại www.cadasa.vn
- Bài tập đề nghị: các bài tập tương ứng với kiến thức của từng bài giảng để các bạn luyện tập thêm, nhớ kỹ hơn các dạng bài tập trong bài.
Ban chuyên Hóa Cadasa.vn
- Thầy. Nguyễn Phước Hòa Tân
- Cô. Mai Thị Tú Anh

4. Giới thiệu Anh văn 10

Bìa sách tự học giỏi anh văn lớp 10

Cuốn sách sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ những kiến thức ngữ pháp và các phương pháp làm bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh tương ứng với từng chủ đề trong sách giáo khoa Tiếng Anh 10 cơ bản. Cuốn sách này được sử dụng kèm theo chương trình giảng dạy Tiếng Anh lớp 10 trên website www.cadasa.vn.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính:
- Reading and vocabulary: đọc đoạn văn và học từ vựng có liên quan.
- Speaking and writing: luyện tập nói và viết câu dựa trên chủ đề.
- Grammar and Pronunciation: luyện tập ngữ pháp và phát âm.
Ban chuyên Anh Cadasa.vn
- Cô. Nguyễn Thị Bạch Yến
- Cô. Nguyễn Xuân Ngọc
- Cô. Ngô Thị Thùy Trang
- Thầy. Petter Harris