Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/14/2019 9:45:35 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề dòng điện xoay chiều.
Truyền tải- biến áp.
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

TRUYỀN TẢI – MÁY BIẾN ÁP

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Các công thức sử dụng giải nhanh các bài tập về máy biến áp

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 6 bài tập tiêu biểu được trích từ những câu trong các đề thi đại học cao đẳng  qua từng năm 2007, 2008,  2009, 2011.

Vấn đề  :  - Truyền Tải – Máy Biến Áp.

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải các bài tập về máy biến áp và hiểu được ứng dụng của dòng điện xoay chiều vào thực tế. Đây là loại bài tập thường có trong các đề đại học và cao đẳngBài tập 1

Câu 7: (CĐ 2007): Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là:
   A. 20 V.                B. 40 V.                                  C. 10 V.                              D. 500 V.
Câu 8: (ĐH – 2007): Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là:
   A. 2500.                B. 1100.                                  C. 2000.                              D. 2200.
Câu 9: (- 2008): Một máy biến thế dùng làm máy gim thế (hạ thế) gm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua mọi hao phí ca máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp vi hiệu điện thếu = 100√2sin100π t (V) thì hiệu điện thế hiu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng:
   A. 10 V.                 B. 20 V.                                  C. 50 V.                               D. 500 V
Câu 10: (CĐ - 2009): Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là:
    A. 0.                     B. 105 V.                                 C. 630 V.                             D. 70 V.
Câu 11: (CĐ 2011): Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp
    A. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số trong cuộn sơ cấp.
    B. bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
    C. luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
    D. luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
Câu 12 : (CĐ 2011) Khi truyền điện năng có công suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ thì công suất hao phí trên đường dây là ∆P. Để cho công suất hao phí trên đường dây chỉ còn là  (với n > 1), ở nơi phát điện người ta sử dụng một máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là:
    


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: