Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/14/2019 9:29:27 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề dao động cơ học
Tổng hợp hai DĐ điều hòa- DĐ tắt dần
Số phần: 0 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Gồm các công thức và phương pháp giải nhanh bài tập về tổng hợp hai dao động.

- Một số ví dụ và bài tập về tổng hợp hai dao động.

2. Bài tập.

- Với gàn 10 bài tập tiêu biểu là những câu được trích dẫn trong các đề thi đại hoc – cao đẳng của những năm 2009, 2010, 2011. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau

  Vấn đề  :  Tổng Hợp Hai Dao Động.

** Sau khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được các dạng toán về tổng hợp hai dao động điều hòa và phương pháp giải nhanh các bài tập về tổng hợp hai dao động. Các dạng bài tập này là nội dung trọng tâm sẽ có trong các đề đại học – cao đẳng.Bài tập 1

Câu 43: (CĐ 2011)  Vật dao động tắt dần có:
    A. pha dao động luôn giảm dần theo thời gian.             
    B. li độ luôn giảm dần theo thời gian.
    C. thế năng luôn giảm dần theo thời gian.
    D. cơ năng luôn giảm dần theo thời gian.
Câu 44 (ĐH - 2009): Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là (cm) và (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là
    A.100 cm/s.                       B. 50 cm/s.                       C. 80 cm/s.                         D. 10 cm/s.
Câu 45 (ĐH – 2010): Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ  (cm). Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ(cm). Dao động thứ hai có phương trình li độ là
 
Câu 46 (CĐ -  2010): Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt làx1 = 3cos10t (cm) và  (cm). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng
    A.7 m/s2.                              B. 1 m/s2.                           C. 0,7 m/s2.                       D. 5 m/s2.
Câu 47: (CĐ 2011) Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là x1 = A1cosωt và  . Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng
  
Câu 48: (CĐ 2011) Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cung phương, cùng tần số và ngược pha nhau là
   A.(với k = 0, ±1, ±2, …)                                       B. (2k +1) π (với k = 0, ±1, ±2, …)
   C. 2kπ (với k = 0, ±1, ±2, …)                                              D. kπ (với k = 0, ±1, ±2, …)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.