Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/5/2020 1:09:52 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề sóng ánh sáng.
Phần 2
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

TÁN SẮC ÁNH SÁNG – TIA X

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Bao gồm các công thức đã được chứng minh và thu gọn dùng để áp dụng giải nhanh các bài tập của tán sắc ánh sáng và tia X

- Một số ví dụ và bài tập liên quan tán sắc ánh sáng và tia X .

2. Bài tập.

- Với 10 bài tập tiêu biểu là những câu được trích trong các đề thi đại học - cao đẳng của năm 2010, 2011. Tất cả sẽ được khái quát thành các vấn đề sau :

Vấn đề  :  - Tán Sắc Ánh Sáng.

                 - Tia X    

** Khi học xong bài này,  các bạn sẽ biết được các công thức và phương pháp giải nhanh các bài tập về tán sắc ánh sáng và tia X. Các dạng bài tập, có trong các đề đại học và cao đẳng của các năm.Bài tập 1

Câu 19 (CĐ -2011): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,66 µm và λ2 = 0,55 µm. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 của ánh sáng có bước sóng λ1 trùng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng λ2?
   A. Bậc 7                            B. Bậc 6.                               C. Bậc 9.                                D. Bậc 8.
Câu 22 (CĐ – 2011): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,40 µm đến 0,76 µm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối?
   A. 6 bức xạ.                       B. 4 bức xạ.                           C. 3 bức xạ.                           D. 5 bức xạ.
Câu 27 (ĐH – 2011): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:
   A. 0,64 μm                          B. 0,50 μm                              C. 0,45 μm                            D. 0,48 μm.
Câu 15 (ĐH - 2010) Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng:
   A. 1,4160.                            B. 0,3360.                                C. 0,1680.                            D. 13,3120.
Câu 20 (CĐ – 2011): Chiết suất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là 1,6852. Tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh đó là:
   A. 1,78.108 m/s.                   B.1,59.108 m/s.                        C.1,67.108  m/s.                   D.1,87.108  m/s.
Câu 23 (ĐH – 2011): Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642  và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685.  Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là:
   A .4,5 mm                             B. 36,9 mm                               C. 10,1 mm                        D. 5,4 mm
Câu 24 (ĐH – 2011): Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:
   A. tím, lam, đỏ                       B. đỏ, vàng, lam                         C. đỏ, vàng                         D. lam, tím.
Câu 16 (ĐH - 2010) Hiệu điện thế giữa hai điện cực của ống Cu-lít-giơ (ống tia X) là UAK = 2.104 V, bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra xấp xỉ bằng:
   A.  4,83.1021 Hz.                    B. 4,83.1019 Hz.                        C. 4,83.1017 Hz.                  D. 4,83.1018 Hz.
Câu 21:(CĐ - 2011) Giữa anôt và catôt của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động năng của eelectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng:
   A .31,57 pm.                          B. 39,73 pm.                              C. 49,69 pm                        D. 35,15 pm.
Câu 26 (ĐH – 2011): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 =  42 μm, λ2 = 0,56 μm, λ3 = 0,63 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là:
   A. 21                                      B. 23                                         C. 26                                  D. 27.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: