Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/29/2020 4:33:12 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề dao động điện.
Phần 1
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

SÓNG ĐIỆN TỪ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Các công thức cơ bản được dùng để giải nhanh các bài tập về sóng điện từ

- Một số ví dụ và bài tập liên quan đến sóng điện từ .

2. Bài tập.

- Với 8 bài tập tiêu biểu là những câu trong các đề thi đại học - cao đẳng của những năm  2009, 2010, 2011. Tất cả sẽ có trong vấn đề sau :

  Vấn đề  :   Sóng Điện Từ.

** Qua bài học này,sẽ cung cấp cho các bạn các công thức và phương pháp giải nhanh các bài tập về sóng điện từ. Đây là loại bài tập sẽ có trong các đề đại học và cao đẳng của các năm.Bài tập 1

Câu 1: (CĐ 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là:
  A. 12,5 MHz.                       B. 2,5 MHz.                       C. 17,5 MHz.                    D. 6,0 MHz.
Câu 2: (CĐ 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là:
  A. 2,5.103 kHz.                    B. 3.103 kHz.                     C. 2.103 kHz.                   D. 103 kHz.
Câu 3: (CĐ 2009): Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Năng lượng điện từ của mạch bằng:
 
Câu 4: (CĐ 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì:
  
Câu 5: (CĐ 2009): Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 10 V. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng
  A. 2,5.10-3 J.                          B. 2,5.10-1 J.                     C. 2,5.10-4 J.                   D. 2,5.10-2 J.
Câu 6: (CĐ 2009): Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với tần số f. Khi mắc nối tiếp với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/3 thì tần số dao động điện từ tự do (riêng)của mạch lúc này bằng:
  A. 4f.                                      B. f/2.                                C. f/4.                             D.2f.
Câu 7: (CĐ 2009): Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng), hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng:
  A. 9 mA.                                  B. 12 mA.                          C. 3 mA.                        D. 6 mA.
Câu 8: (CĐ 2009): Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là:
  A. 300 m.                                 B. 0,3 m.                           C. 30 m.                         D. 3 m.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.