Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 3:34:33 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề sóng cơ học
Sóng âm.
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

SÓNG ÂM

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Bao gồm các công thức đã được chứng minh dùng để áp dụng giải nhanh các bài tập về sóng âm.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan đến sóng âm.

2. Bài tập.

- Với 5 bài tập tiêu biểu là những bài tập được trích trong các đề thi đại học - cao đẳng của các năm 2008, 2009, 2010. Tất cả sẽ được khái quát thành vấn đề sau :

  Vấn đề  :  Sóng Âm.

** Qua bài học xong này,  các bạn sẽ biết được các công thức, phương pháp giải nhanh các bài tập về sóng dừng và các ứng dụng sóng âm trong thực tế. Bài tập về sóng cơ là trọng tâm ôn tập thi và dạng bài tập sóng âm, trong sóng cơ học, là dạng bài tập chủ yếu thường xuất hiện trong các đề đại học – cao đẳng.Bài tập 1

Câu 3. (ĐH - 2005) Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (Nguồn điểm )một khoảng NA = 1 m, có mức cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 0,1n W/m2. Cường độ của âm đó tại A là:
    A. IA = 0,1 nW/m2.                                                         B. IA = 0,1 mW/m2.
    C. IA = 0,1 W/m2.                                                           D. IA = 0,1 GW/m2.
Câu 26. (ĐH - 2009) Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M.
    A. 10000 lần                           B. 1000 lần                       C. 40 lần                               D. 2 lần
Câu 32. (ĐH - 2010) Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là
    A. 26 dB.                                B. 17 dB.                          C. 34 dB.                              D. 40 dB.
Câu 39. (CĐ - 2010) Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm
    A. giảm đi 10 B.                       B. tăng thêm 10 B.            C. tăng thêm 10 dB.              D. giảm đi 10 dB.
Câu 6. (ĐH - 2011) Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số bằng:
    A. 4.                                        B. 2.                                 C. .                                    D..


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.