Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/5/2020 12:42:04 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề sóng cơ học
Phương trình sóng
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Bao gồm các công thức đã được chứng minh và thu gọn dùng để áp dụng giải nhanh các bài tập về viết phương trình sóng

- Một số ví dụ và bài tập liên quan.

2. Bài tập.

- Với 3 bài tập tiêu biểu là những câu được trích trong các đề thi đại học - cao đẳng của các năm 2008, 2009. Tất cả sẽ được khái quát thành vấn đề sau :

  Vấn đề  :  Phương Trình Sóng.

** Khi học xong bài này,  các bạn sẽ biết được các công thức và phương pháp giải nhanh các bài tập về viết phương trình sóng và tìm các đại lượng của cơ bản. Đây là, dạng bài tập trọng tâm thường xuất hiện trong các đề đại học – cao đẳng.Bài tập 1

Câu 1. (CĐ - 2008) Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t – 4x) cm (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
     A. 5 m/s.                         B. 50 cm/s.                     C. 40 cm/s                        D. 4 m/s.
Câu 2. (ĐH - 2008) Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng  l biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình dao đng của phần tử vật cht tại điểm M có dạng uM(t) = acos2pft thì phương trình dao đng của phần tử vật cht ti O là:
   
Câu 3. (CĐ -  2009) Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4pt – 0,02px) (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là
      A. 100 cm/s.                   B. 150 cm/s.                    C. 200 cm/s.                     D. 50 cm/s.
Câu 4. (ĐH - 2010) Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là
      A. 12 m/s                        B. 15 m/s                         C. 30 m/s                         D. 25 m/s
Câu 5. (CĐ - 2010) Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u=5cos(6pt-px) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng bằng
      A.1/6 m/s.                       B. 3 m/s.                          C. 6 m/s.                          D.1/3 m/s.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: