Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/4/2020 11:47:51 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề dao động điện.
Phần 3
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Các công thức đã được chứng minh và thu gọn dùng để giải nhanh các bài tập về năng lượng điện từ.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan đến năng lượng .

2. Bài tập.

- Với gần 10 bài tập tiêu biểu là những câu được trích trong các đề thi đại học - cao đẳng của những năm  2009, 2010, 2011. Tất cả sẽ được khái quát thành vấn đề sau :

  Vấn đề  :  Năng Lượng Điện Từ.

** Qua bài học này, sẽ cung cấp cho các bạn các công thức và phương pháp giải nhanh các bài tập về năng lượng. Dạng bài tập có trong các đề đại học và cao đẳng của các năm.Bài tập 1

Câu 18: (ĐH – CĐ 2010) Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là:
   
Câu 19: (ĐH – CĐ 2010) Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 30 kHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 40 kHz. Nếu  thì tần số dao động riêng của mạch bằng:
     A. 50 kHz.                          B. 24 kHz.                            C. 70 kHz.                                D. 10 kHz.
Câu 20: (CĐ 2011): Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đang có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là  thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng:
    
Câu 21: (CĐ 2011): Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện tử tự do, cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lệch pha nhau một góc bằng:
     
Câu 22: (CĐ 2011): Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm  H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh  pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng
      A. 300 m.                            B. 400 m.                              C. 200 m.                                D. 100 m.
Câu 23: (CĐ 2011): Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi và một tụ điện có thể thay đổi điện dung. Khi tụ điện có điện dung C1, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 100m; khi tụ điện có điện dung C2, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1km. Tỉ sốlà:
      A. 10                                    B. 1000                                C. 100                                     D. 0,1
Câu 24: (ĐH 2011): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng:
     
Câu 25: (ĐH 2011). Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4 s. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là
      A. 4.10-4 s.                             B. 3.10-4 s.                        C. 12.10-4 s.                             D. 2.10-4 s.
Câu 26: (ĐH 2011). Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 5 mF. Nếu mạch có điện trở thuần 10-2 W, để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng:
      A. 36 mW.                                B. 36 mW.                         C. 72 mW.                                D. 72 mW.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.