Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 4:07:42 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề sóng cơ học
Giao thoa
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

GIAO THOA

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Bao gồm các công thức đã được chứng minh dùng để áp dụng giải nhanh các bài tập về giao thoa.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan.

2. Bài tập.

- Với 3 bài tập tiêu biểu là những bài tập được trích trong các đề thi đại học - cao đẳng của các năm 2008, 2009, 2010. Tất cả sẽ được khái quát thành vấn đề sau :

  Vấn đề  :  Giao Thoa.

** Qua bài học xong này,  các bạn sẽ biết được các công thức và phương pháp giải nhanh các bài tập về sóng dừng. Đây là dạng bài tập trọng tâm thường xuất hiện trong các đề đại học – cao đẳng.Bài tập 1

Câu 19. (ĐH _2008) Ti hai điểm A và B trong một môi trường truyn sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA  = acoswt và uB = acos(wt +p). Biết vận tốc biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng gia A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung đim của đoạn AB dao động với biên độ bằng:
         A. 0                                B. a/2                               C. a                                   D. 2a
Câu 29. (ĐH_2009) Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương trẳng đứng có phương trình lần lượt là:
                                                u1 = 5cos10pt (mm) và u1 = 5cos(10pt + p) (mm)
Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1Slà:
         A. 11.                              B. 9.                                 C. 10.                                D. 8.
Câu 40. (CĐ 2010):  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động đều hòa cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là:
         A. 9 cm.                           B. 12 cm.                          C. 6 cm.                            D. 3 cm.
Câu 35. (ĐH_2010): Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40pt và uB = 2cos(40pt + p) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là:
          A. 19.                               B. 18.                               C. 20.                                 D. 17.
Câu 30. (ĐH 2011) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = a.cos 50pt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là:
          A. 2 cm.                            B. 10 cm.                          C. 2Ö2 cm.                         D. 2Ö10 cm.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.