Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Hóa ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 4:57:24 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Ôn tập và giải đề thi ĐH - CĐ
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
LTĐH cấp tốc
Đề thi số 9
Số phần: 9 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de hoa
Đánh giá bài giảng:

Mời các bạn làm bài thi thử Đại học 2014. Bài thi mang đến cho bạn cơ hội được cọ xát, kiểm tra kiến thức và làm quen với tâm lí thi cử trước kỳ thi Đại Học. 

Chúc các bạn làm bài thi tốt


Đề thi 1

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.

………………………………………….
I.
Phần chung cho tất  cả thí sinh (40 câu, từ câu 1 tới câu 40):
Câu 1:
Hãy chọn câu phát biểu đúng:
             A. Liên kết kim loại và liên kết ion giống nhau ở một điểm là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa điện tích dương với điện tích âm.
             B. Định luật bảo toàn electron và định luật bảo toàn điện tích là hai định luật khác nhau nên có hai phương pháp khác nhau.
             C. Phương pháp tổng electron cho bằng tổng electron nhận không phải là một hệ quả của định luật bảo toàn điện tích.
              D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 2
:
Chọn câu phát biểu đúng: Trong cùng một chu kì, khi số electron ở lớp vỏ nguyên tử tăng dần thì
           A.
bán kính nguyên tử giảm dần.
           B.
tính phi kim của nguyên tố tăng dần.
           C.
tính kim loại giảm dần, ái lực electron tăng dần.
           D. Cả A, B, C đều đúng vì là hệ quả tất yếu của nhau.

Câu 3
:
Muốn điều chế các kim loại từ Al trở về trước ta có thể

           A. dùng các chất khử mạnh như CO, C, H2 để khử các oxit của những kim loại này ở nhiệt độ cao

           B. dùng catot của bình điện phân để khử các cation kim loại này ở trạng thái dung dịch.

           C. dùng catot của bình điện phân để khử các cation kim loại này ở trạng thái nóng chảy.

           D. cả A, B, C đều đúng vì chỉ là các phương pháp khác nhau để điều chế kim loại.
Câu 4:
Đốt cháy hoàn toàn 10 cm3 1 hirocacbon bằng 80cm3 oxi. Ngưng tụ hơi nước sản phẩm chiếm thể tích 65 cm3 trong đó thể tích khí oxi dư là 25cm3, các thể tích đều đo ở đktc. Công thức phân tử của hirocacbon đã cho là

     A. C4H6.                             B. C4H8.                                    C. C5H12.                           D. C3H6.
Câu 5:
Dãy các hợp chất cacbon nào sau đây thuộc loại hợp chất vô cơ:
            A. CO2, HCN, Ca(H-COO)2, H-COONa.
            B. CaCO3, Mg(HCO3)2, NaCN, (NH4)2CO3.
            C. CH3COOH, NaOOC-COONa, CH3-NH2, H-CHO.
             D. H-CHO, CO2, Na2CO3, KCN.

Câu 6:
Cho cân bằng hóa học:  
Muốn nâng cao hiệu suất tổng hợp NH3 ta phải
          A. gia tăng nhiệt độ.                       B. giữ nhiệt độ thích hợp tối ưu.
          C. tăng áp suất.                             D.Cả B và C.

Câu 7: Cho 2  lít dung dịch Ba(OH)2 có pH = 11 tác dụng với V lít dung dịch H2SO4 có pH =3 ta được một dung dịch mới có pH = 7 thì giá trị của V và khối lượng kết tủa thu được là

            A. V = 2 lít và m = 0,233 gam.                 B. V = 4 lít và m = 0,233 gam.
            C. V = 1 lít và m = 2,33 gam.                  D. Một đáp số khác.

Câu 8
:
Cho 50 ml dung dịch A chứa axit RCOOH và RCOOM tác dụng với 120ml dung dịch Ba(OH)2 0,125M. Sau phản ứng phải dùng 3,75 gam dung dịch HCl 14,6 % để trung hòa hết Ba(OH)2 dư thì nồng độ mol/lít của RCOOH bằng
            A. 0,05M.               B. 0,3 M.                       C. 0,25M;                      D. Một đáp số khác.

Câu 9
:
Hợp chất thơm X chỉ chứa C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 7a mol CO2X không làm đổi màu giấy quì tím, b mol X phản ứng với natri dư thu được b mol H2 nhưng b mol X chỉ tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa b mol KOH. Tên của X là

                A. o, m hay p-hidroxi ancol benzilic.                   B. 1,3 dihidroxi, 4 metyl benzene.
               C. 1,2 dihidroxi, 3 metyl benzene.                        D. Cả B và C đều đúng.

Câu 10
:
Đun nóng ở 180oC hai chất hữu cơ X, Y với H2SO4 đặc để phản ứng đềhidrat hóa hoàn toàn ta thu được hỗn hợp Z gồm hai olefin có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvC. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol Z thu được 20,16 lít khí CO2  ở đktc. Phần trăm theo khối lượng của X và Y theo thứ tự là
               A. 38,33% và 61,67%.                                          B. 33,33% và 66,67%.
               C. 36,67% và 63,33%.                                          D. 25% và 75%.

Các bạn tải đề thi đầy đủ tại đây


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 9
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.