Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Hóa ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 5:15:08 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Ôn tập và giải đề thi ĐH - CĐ
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
LTĐH cấp tốc
Đề thi số 8
Số phần: 9 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de hoa
Đánh giá bài giảng:

Mời các bạn làm bài thi thử Đại học 2014. Bài thi mang đến cho bạn cơ hội được cọ xát, kiểm tra kiến thức và làm quen với tâm lí thi cử trước kỳ thi Đại Học. 

Chúc các bạn làm bài thi tốt


Đề thi 1

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.

…………………………………………………
I.
Phần chung cho tất  cả thí sinh (40 câu, từ câu 1 tới câu 40):
Câu 1.
25 gam hh X gồm ba kim loại đã nhường 0,8 mol electron cho các tác nhân oxi hóa. Hh ba cation tương ứng có thể liên kết ion với bao nhiêu mol anion NO3-, Cl-, hay O2-, SO42-. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
        A. 0,4 mol O2- hay SO42-.                      B. 0,8 mol Cl- hay NO3-.  
       C. 0,8 mol hh Cl- và NO3-.                     D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 2.
Năng lượng ion hóa thứ nhất tăng dần theo thứ tự nào sau đây:
         A. Mg < Ca< Na < K.                             B. K < Na < Ca < Mg.
         C. Na < K < Mg < Ca.                            D. Ca < Mg < Na < K.

Câu 3.
Điện phân 200 ml dd chứa AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M đến khi ở anot có 4,48 lít khí bay ra (đktc) thì ta ngắt dòng điện, ta thu được dd X có nồng độ mol bằng: (cho thể tích dd thay đổi không đáng kể.
       A. 4M.                 B. 2M.                 C. 6M và 1M.                      D. Một đáp số khác.

Câu 4
. Số đồng phân có công thức phân tử C3H6O là:
        A. 2.                     B. 4.                     C. 5.                                    D. 7.

Câu 5
. Đốt cháy hoàn toàn m gam xăng bằng O2  của không khí, ta thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Thể tích V lít (đktc) không khí đã lấy dư 50% so với lượng cần thiết là:
             A. 44,8 lít.            B. 56 lít.              C. 84 lít.                             D. 25 lít.

Câu 6.
Khi ta tăng nhiệt độ thì vận tốc phàn ứng tăng vì:
        A. Các tác chất dễ bị phân hủy.
        B. Vận tốc chuyển động hỗn loạn của các phân tử tăng làm gia tăng sự va chạm hữu ích.
        C. Các p/ư đều thu nhiệt nên phải tăng nhiệt độ để p/ư nhanh chóng xảy ra theo chiều thu nhiệt.
        D. Các tác chất bị vỡ vụn làm gia tăng diện tích tiếp xúc.

Câu 7. Để hòa tan hết 7,8 gam hidroxit kim loại M ta phải dùng vừa đủ 100 ml dd chứa HCl 1,5M và H2SO4 0,75M. Công thức của hidroxit M là:
            A. Fe(OH)3.               B. Al(OH)3.               C. Zn(OH)2.                   D. Cu(OH)2.

Câu 8
.
Thủy phân một dẫn xuất Clo bằng dd NaOH dư ở áp suất và nhiệt độ cao ta thu được sản phẩm NaO-C6H4-CH=O. Công thức ấu tạo của X có thể là:
          A. HO-C6H4 –CHCl2.                         B. Cl-C6H4-CHCl2.
         C. HO-C6H4-CH2Cl.                          D. Cả A và B đều có thể đúng.

Câu 9.
Cho sơ đồ biến hóa:
. Công thức cấu tạo của X là:
             A. 1,3 propadiol.                 B. 1,2 propadiol.                C. glixerol.       D. CH3-CHOH-COOH.

Câu 10.
Ba hợp chất hữu cơ X, Y, Z có khối lượng mol tăng dần. Đốt cháy mỗi chất đều chỉ sinh ra CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho cùng một số mol X, Y, hay Z tham gia p/ư tráng bạc thì lượng Ag sinh ra từ X gấp đôi lượng Ag sinh ra từ Y hay từ Z. Cho 0,1 mol hh Y, Z t/d với dd NaOH dư thu được 6,8 gam một muối natri và ancol metylic. Ba chất X, Y, và Z là:
            A. HOC-CHO, HOOC-CH2-CH2-CHO và HO-CH­2-CH2COO-CH3.
            B. H-CHO , H-COOH và H-COO-CH3.
            C. H-CHO, HOC-CH2-COOH và HOC- CH2-COO- CH3.
            D. Cả A , B, C đều đúng.

Các bạn tải đề thi đầy đủ tại đây


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 8
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.