Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Hóa ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/29/2020 1:30:12 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Ôn tập và giải đề thi ĐH - CĐ
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
LTĐH cấp tốc
Đề thi số 7
Số phần: 9 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de hoa
Đánh giá bài giảng:

Mời các bạn làm bài thi thử Đại học 2014. Bài thi mang đến cho bạn cơ hội được cọ xát, kiểm tra kiến thức và làm quen với tâm lí thi cử trước kỳ thi Đại Học. 

Chúc các bạn làm bài thi tốt

Đề thi 1

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.

…………………………………………….
I .
Phần chung cho tất  cả thí sinh (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1.
Tìm câu phát biểu đúng: Khi ta tăng nhiệt độ của dây dẫn kim loại thì
         A. Độ dẫn điện của dây dẫn tăng.        B. Độ dẫn điện của dây dẫn không thay đổi.
        C. Điện trở của dây dẫn giảm.              D. Điện trở của dây dẫn tăng.

Câu 2.
Tìm câu phát biểu SAI:
         A. Số obitan nguyên tử của các phân lớp s, p, d, f theo thứ tự là  1,3, 5,7.
         B. Các kim loại kiềm có tính khử rất mạnh vì obitan nguyên tử ngoài cùng chứa electron độc thân ns1 .
         C. Các nguyên tử kim loại của phân nhóm IIA có lớp vỏ ngoài cùng chứa orbitan nguyên tử cặp đôi ns2 nên tính khử rất yếu.
        D. Ở trạng thái cơ bản Z electron của nguyên tử được sắp xếp theo nguyên lí vững bền.

Câu 3*.
Để hòa tan a mol một kim loại M cần 1,25a mol H2SO4 ( trong dd H2SO4 đặc) và thu được khí X. Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam M vào dd H2SO4 trên thấy thoát ra 0,2 mol X. Kim loại M là:
              A. Cu.                           B. Zn.                             C.  Fe.                              D. Mg.

Câu 4.
Chọn p/ư có tốc độ nhỏ nhất:
          A.P/ư cháy của m gam than củi.                                  B. P/ư cháy của m gam xăng dầu.
          C. P/ư lên men m gam tinh bột thành rượu etylic.      D. P/ư trung hòa m gam NaOH với dd HCl dư.

Câu 5.
X là hỗn hợp hai hidrocacbon khí cùng dãy đồng đẳng trong tổng số (v+ ) = k < 3 đốt cháy hoàn toàn X ta thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Thể tích hỗn hợp X (đktc) đã bị cháy là:
             A. 3,36 lít.                    B. 4,48 lít.                        C. 2,24 lít.                      D. Tất cả đều sai.

Câu 6. Thủy phân một dẫn xuất Cl trong dd NaOH dư ta thu được anđêhit hidroxi axetic HO-CH2-CHO. Cống thức cấu tạo của dẫn xuất:
            A. Cl-CH2-CHCl2.        B. Cl- CH2 –CH2-CHCl2.          C. Cl-CH=CHCl.                   D. Cl2CH-CHCl2.

Câu 7*.
Nhúng thanh kim loại Mg có khối lượng m vào dd có chứa 0,2 mol CuSO4, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, thấy lượng CuSO4 đã tham gia p/ư là 80%. Thanh kim loại sau khi lấy ra đem nung trong O2 dư thu được (m + 12,8) gam chất rắn ( cho rằng Cu giải phóng bám hết vào Mg).Khối lượng thanh kim loại sau khi lấy ra khỏi dd CuSO4 là:
         A. 10,24 gam.               B. 12,00 gam.                        C. 16,00 gam.                         D. 9,60 gam.

Câu 8.
Dãy các chất nào sau đây là những chất điện li yếu:
         A. Axit axetic, HCl, H-COOH, phenol.           B. Axit HF, axit axetic, phenol, H2CO3.
        C. HNO3, H2SO4, HCl, NaOH.                        D. NaCl, KNO3, phenol, C3H7-COOH.

Câu 9*.
Để 5,6 gam Fe trong không khí một thời gian thu được 7,2 gam hỗn hợp X gồm các oxit sắt và Fe dư. Thêm 10,8 gam bột nhôm vào X rồi thực hiện p/ư nhiệt nhôm được hỗn hợp Y. Thể tích khí thoát ra (ở đltc) khi hòa tan Y bằng dd HCl dư là:

    A. 11,2 lít.                      B. 6,72 lít.                             C. 8,96 lít.                          D. 13,44 lít.
Câu 10.
Cho hỗn hợp X chứa HO-CH2-CH2-OH, HOOC-COOH, HO-C6H4-CH2OH , HO-C6H4-OH tác dụng với K dư thu được 4,48 lít H2 ở điều kiện tiêu chuẩn thì số mol hỗn hợp X bằng :
          A. 0,5 mol.                  B. 0,3 mol.                         C. 0,2 mol.                   D. Một đáp số khác.

Các bạn tải đề thi đầy đủ tại đây


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 7
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.