Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Hóa ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 5:50:27 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Ôn tập và giải đề thi ĐH - CĐ
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
LTĐH cấp tốc
Đề thi số 6
Số phần: 9 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de hoa
Đánh giá bài giảng:

Mời các bạn làm bài thi thử Đại học 2014. Bài thi mang đến cho bạn cơ hội được cọ xát, kiểm tra kiến thức và làm quen với tâm lí thi cử trước kỳ thi Đại Học. 

Chúc các bạn làm bài thi tốt

Đề thi 1

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.

………………………………………..
Câu 1
.
X, Y là hai nguyên tố ở cùng một phân nhóm chính và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số hạt proton trong hai hạt nhân của X và Y là 32. Cấu hình electron của hai ion tương ứng giống như cấu hình electron của hai khí trơ nào sau đây:
     A. Neon và Argon.              B. Neon và Xenon.              C. Argon và Xenon.               D. Argon và Kripton.

Câu 2.
Bằng cớ thực nghiệm nào sau đây cho thấy H nguyên tử hay H mới sinh thì có tính khử mạnh hơn phân tử  H2:
    A. H2 không khử được nhóm –NO2 của nitro ben zen thành nhóm –NH2, nhưng khi cho nitrobenzene tác dụng với HCl có bột kẽm thêm vào thì p/ư khử -NO2 xảy ra.
    B. Sục khí H2 vào dd FeCl3, màu nâu của dd không thay đổi, nhưng khi cho vào dd một mãnh nhỏ kim loại Natri thì màu nâu của dd giảm nhanh và khi kết thúc p/ư ta thu được kết tủa màu xanh rêu.
   C. Khí H2 có thể khử được CuO thành Cu khi nung nóng.
   D. Cả A và B.

Câu 3.
X  và Y là hai nguyên tố ở hai phân nhóm chính liên tiếp của ba nhóm  IVA, VA và VIA có tổng số hạt proton là 23. X không p/ư với Y khi ở dạng đơn chất. Vậy X Y là:
         A. P và O.                       B. N và  S.                           C. Si và N.                        D. Cả A và B.

Câu 4.
Tìm phát biểu SAI:
     A. Công thức phân tử tổng quát của dãy đồng đẳng hydrocacbon mạch hở có một nối ba và 2 nối đôi có dạng tổng quát CnH2n – 6 với n  5.
     B. Công thức phân tử tổng quát của dãy đồng đẳng hidrocacbon thơm có một liên kết ba ở mạch nhánh có dạng   CnH2n – 10, với n   8.
     C. CnH2n+2 là công thức phân tử tổng quát của ankan.
     D. CnH2n-2 là công thức phân  tử tổng quát của ankadien hay ankin.

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm C2H4, C3H6 và C3H4 ta thu được 12,32 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Phần trăm theo thể tích của C3H4 trong hỗn hợp là:
      A. 50%.                            B. 45%.                                    C. 60%.                                 D. 25%.

Câu 6.
Dẫn xuất Clo C3H5Cl3 có số đồng phân do vị trí là:

            A. 2.                              B. 3.                                      C. 4.                                   D. 5.
Câu 7*.
Cho 200 ml dd H3PO4 2M t/d với 3 lít dd Ca(OH)2 0,08M. Sau p/ư ta thu được muối có số mol là:
        A. 0,4 mol Ca(HPO4)2 và 0,08 mol CaHPO4
        B. 0,16 mol Ca(H2PO4)24 và 0,08 mol CaHPO4
        C. 0,2 mol CaHPO4 và 0,1 mol Ca3 (PO4)2
        D. Tất cả đều sai.

Câu 8
.
Hãy chọn câu nói ĐÚNG:
        A. Chất điện li là chất tan trong nước thì tạo thành dd có tính dẫn điện.
        B. Chất điện li là những chất có thể phân li thành ion dương và ion âm khi tan trong nước hay khi ở trạng thái nóng chảy.
        C. Chất điện li là chất có tính dẫn điện.
        D. Cả A và B đều đúng vì A là hiện tượng còn B là bản chất.
Câu 9*. Thực hiện p/ư nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Al và Fe3O4 ta thu được hỗn hợp B, chia B thành hai phần:

Phần 1 cho t/d với dd KOH dư thu được 0,3 mol H2 còn lại 16,8 gam chất rắn.
Phần 2 cho t/d với dd HNO3 dư ra 1 mol khi NO duy nhất thì khối lượng m là:
           A. 10,74 gam.                  B. 108,6 gam.                     C. 107,4 gam.                     D. 71,6 gam.

Câu 10. Cho sơ đồ biến đổi:

    hỗn hợp ancol o,p clorobenzilic ( Dược phẩm chữa viêm họng) thì X là:

      A. C6H5CH2Cl.             B. CH3-C6H4-Cl.               C. HO-C6H4- Cl.              D. HO-C6H4-CH2Cl.

Các bạn tải đề thi đầy đủ tại đây


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 6
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.