Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Hóa ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/6/2019 6:50:10 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Ôn tập và giải đề thi ĐH - CĐ
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
LTĐH cấp tốc
Đề thi số 5
Số phần: 9 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de hoa
Đánh giá bài giảng:

Mời các bạn làm bài thi thử Đại học 2014. Bài thi mang đến cho bạn cơ hội được cọ xát, kiểm tra kiến thức và làm quen với tâm lí thi cử trước kỳ thi Đại Học. 

Chúc các bạn làm bài thi tốt

Đề thi 1  

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.

……………………………………………..

I . Phần chung cho tất  cả thí sinh (40 câu, từ câu 1 tới câu 40):
Câu 1:
Chỉ dùng dd AgNO3/NH3 thì không thể phân biệt được cặp chất nào sau đây:
       A. Glucozơ và saccarozơ.                             B. Glucozơ và glixerol.      
       C. Saccarozơ và mantozơ.                            D. Glucozơ và mantozơ.

Câu 2:
Cho a gam hỗn hợp bột các kim lọai Ni và Cu vào dd AgNO3 dư , khuấy kỉ một thời cho đến khi p/ư hòan tòan thu được 54 gam kim lọai. Mặt khác cũng cho a gam hỗn hợp trên vào dd CuSO4 dư cho đến khi p/ư hòan tòan thu được kim lọai có khối lượng (a+0,5) gam. Vậy % theo khối lượng của Ni và Cu trong hỗn hợp đầu là:
       A. 38,06%Ni và 61,94%Cu.                          B. 25,6%Ni và 74,4% Cu. 
       C. 33,33%NI và 66,67% Cu.                         D. Tất cả đều sai.

Câu 3
:
  Tác nhân oxi hóa nào sau đây có thể oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+?
           A. Cu2+.                   B. Zn2+ .   C. Ag+ .                D. Au.

Câu 4
:
Theo công thức phân tử tổng quát của mọi dãy đồng đẳng hidrocacbon CnH2n+2-2k thì :
        A. Các chất cùng k thì cùng dãy đồng đẳng.
   
        B. Các chất đồng phân thì cùng n nhưng khác k.
       
        C.  Các chất cùng dãy đồng đẳng thì cùng k.

        D. Nếu k = 3 thì dãy đồng đẳng có ba nối đôi,  hay 1 nối ba và 1 nối đôi.

Câu 5*:Cho m gam hỗn hợp axit cacboxilic đơn chức t/d vừa đủ với natri thu được n gam muối và khí H2 . Dẫn toàn bộ khí H2 thu được qua ống  CuO dư đun nóng, sau khi p/ư hoàn toàn thấy khối lượng ống giảm 3,2 gam. Biểu thức liên hệ giữa m và n là:  
A. n = m + 6,2.                B. n = m + 8,2.                 C. n = m + 3,1.               D. n = m + 8,8.   

Câu 6
:
Cho hỗn hợp hai rượu đơn chức t/d với HBr ta thu được hỗn hợp hai  hai dẫn xuất brom mua có khối lượng gấp đôi khối lượng hỗn hợp hai rượu. Tách hai dẫn xuất brom rồi phân tích thành dd có chứ ion Br-. Cho dd này t/d với dd AgNO3 dư thì thu được 5,264 gam AgBr kết tủa. Khối lượng hỗn hợp hai rượu ban đầu là :

   A. 1,764 gam.              B. 1,784 gam.                 C. 0,2874 gam.              D. Một đáp số khác.
Câu 7:
Để khử hòan tòan 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4 Fe2O3 Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít hỗn hợp khí H2 và CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau p/ư là:
A. 39 gam.                 B. 38 gam.                  C. 24 gam.                      D. 42 gam.

Câu 8
:
  Đốt cháy hết 3,6 gam kim lọai trong khí Cl2 thu được 14,25 gam muối clorua khan của kim lọai đó. Kim lọai mang đốt là:
A. Zn.                    B. Cu.                     C. Mg.                    D. Ni.

Câu 9
:
Trong quá trình điện phân  những ion âm chuyển về:
       A. anot, ở đây chúng có thể bị khử.
       B. anot, ở đây chúng có thể bị oxi hóa.
       C. catot, ở đây chúng có thể bị khử.
       D. catot, ở đây chúng có thể bị oxi hóa.

Câu 10:
Trong quá trình điện phân dd CuSO4 hay AgNO3 với điện cực trơ thì tại anot xảy ra bán p/ư:
           A. Oxi hóa ion SO42- hay NO3- .                          B. khử ion SO42- hay NO3-.
          C. Khử H+1của H2O.                                           D. oxi hóa O-2 của H2O.

Các bạn tải đề thi đầy đủ tại đây


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 5
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: