Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Hóa ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/6/2019 7:05:47 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Ôn tập và giải đề thi ĐH - CĐ
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
LTĐH cấp tốc
Đề thi số 3
Số phần: 9 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de hoa
Đánh giá bài giảng:

Mời các bạn làm bài thi thử Đại học 2014. Bài thi mang đến cho bạn cơ hội được cọ xát, kiểm tra kiến thức và làm quen với tâm lí thi cử trước kỳ thi Đại Học. 

Chúc các bạn làm bài thi tốt

Đề thi 1

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.

……………………………………………….

I. Phần chung cho tất  cả thí sinh (40 câu, từ câu 1 tới câu 40):
Câu 1
. Để trung hòa lượng axit béo tự do có trong  14 gam một chất béo X  cần phải dùng 15 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo X là:
       
A. 6.                                B. 7                                C. 6,5.                                 D. Một kết quả khác.

Câu 2. Trộn 2V lít dung dịch NaOH 2M với 3V lít dung dịch NaOH 3M ta được dung dịch NaOH mới có nồng độ mol/lít bằng:
           A.
2,8M.                         B. 2,6 M.                         C. 2,4 M.                            D. 2,5M.
Câu 3
.  Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ba(OH)2 ta thu được 1,97 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng X ta thu thêm 0,394 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là:
          A.
0,224 lít.                    B. 1,72 lít.                        C. 0,2688 lít.                     D. Một đáp số khác.
Câu 4
.  Chất không làm xanh giấy quì ẩm là:
            A.
CH3-NH2.                  B. (CH3)2NH.                   C. NH3.                              D. Anilin.
Câu 5
. Cho sơ đồ biến đổi:

M là kim loại nào sau đây:

             A.
Cr.                             B. Al                                  C. Cr hay Al.                       D. Fe.
Câu 6
.  Các kim loại kiềm như Cs, K,được dùng làm catot của tế bào quang điện vì:
            A.
Chúng là những kim loại mạnh.                          B. Giới hạn quang điện  của chúng khá cao.
            C.
Chúng được bảo quản tốt trong chân không.      D. Chúng có thể tan trong nước.
Câu 7
. Ngày nay polime và vật liệu polime tràn ngập trong mọi ngành kỉ thuật và đời sống. Do đó con người đang đối mặt với hiểm họa:
A.
Polime chiếm lĩnh thị trường có thể thay thế gỗ, sắt thép…
B.
Rác thải polime gây ô nhiễm môi trường, rác thải polime rất khó bị phân hủy, có thể tồn tại trong đất đến hằng trăm năm làm cho đất hết phì nhiêu.
C.
Nếu ta đốt polime thì sẽ làm phát sinh nhiều chất khí rất độc hại.
D.
Cả hai hiểm họa B và C.

Câu 8. Phản ứng oxi hóa khử minh họa hiện tượng xảy ra khi pin điện hóa họat động là:

Cho biết EoCr3+/cr  = -0,74 V. EoNi2+/Ni = -0,26V
Thì Eo  của pin điện hóa là

     A.
1 V.                            B. 0,48 V.                            C. 0,78 V.                          D. 0,96 V.
Câu 9
. Điện phân 200ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 1M. Đến khi ở anod có 1,68 lít khí bay ra (đktc) thì ta ngắt dòng điện, khối lương kim loại bám lên catot là:
           A.
24,8 gam.                   B. 28,8 gam.                         C. 20,8 gam.                      D. 21,6 gam
Câu 10
. Hỗn hợp X chứa C2H5OH, HO-CH2-CH2-OH, C3H5(OH)3. Cho 30,8 gam X tác dụng vừa đủ với 0,8 mol HCl ta thu được tổng khối lượng dẫn xuất Cl bằng:
          A.
45,6 gam.                 B. 74 gam.                         C. 16 gam.                     D. Một đáp số khác.

Các bạn tải đề thi đầy đủ tại đây


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 3
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: