Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Hóa ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/26/2020 6:49:00 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Ôn tập và giải đề thi ĐH - CĐ
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
LTĐH cấp tốc
Đề thi số 10
Số phần: 9 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de hoa
Đánh giá bài giảng:

Mời các bạn làm bài thi thử Đại học 2014. Bài thi mang đến cho bạn cơ hội được cọ xát, kiểm tra kiến thức và làm quen với tâm lí thi cử trước kỳ thi Đại Học. 

Chúc các bạn làm bài thi tốt


Đề thi 1  

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.

……………………………………………………..
I .
Phần chung cho tất  cả thí sinh ( 40 câu):
Câu 1.
Nguyên tử X có số electron cuối cùng phân bố vào lớp 3d7  thì tổng số proton của nguyên tử X là
            A. 24.                     B. 25.                       C. 27.                     D. 29.

Câu 2
.
Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và chu kì lớn theo thứ tự là :
          A. 2 và 5.                B. 3 và 4.                 C. 4 và 3.               D. 5 và 2.

Câu 3.
15 gam hỗn hợp ba kim loại X, Y, Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thấy tạo ra sản phẩm khử duy nhất là  3,2 gam S thì khối lượng hỗn hợp muối sun phát khan bằng
           A. 43,8 gam.            B. 72,6 gam;            C. 34,2 gam;          D. Tất cả đều sai.

Câu 4.
Ở 25oC hệ cân bằng:

     có hằng số cân bằng kc = 4

Cho nồng độ ban đầu của axit: [CH3COOH]o = 1M . Muốn cho hiệu suất este hóa đạt 93% thì nồng độ ban đầu của ancol [C2H5OH]o
           A. 2M.                      B. 3M.                    C. 4M.                     D. 7M.
Câu 5
.
Điện phân hoàn toàn 9,5 gam muối MX2 nóng chảy ta thu được 2,24 lít khí X2 tại anot ,
công thức của muối MX2
              A. MgI2.                   B. CaCl2.                C. MgCl2.               D. CaF2.

Câu 6
.
Dãy các chất nào sau đây là những chất không điện li:
A. Al2O3 nóng chảy, NaOH nóng chảy, sacarozo nóng chảy.
B. Etanol, dung dịch saccarozo, saccarozo nóng chảy. Dung dịch glucozo.
C. NaCl nóng chảy, dung dịch NaOH, tinh thể saccarozo.
D. Dung dịch CuSO4, dung dịch Na2SO4, dung dịch HCl.

Câu 7
.
Biết rằng khi đốt cháy 0,025 mol axit đơn chức no X ta thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc)
Số đồng phân cùng nhóm chức axit của X bằng:
             A. 5.                          B. 6.                     C. 7.                          D. 8

Câu 8
.
Hỗn hợp X chứa CH3COOH, CH3-CO-CH3 và CH2=CH-CH2-CHO. Đốt cháy hoàn toàn 18,8 gam
X ta thu được 20,16 lít khí CO2(đktc) và 14,4 gam H2O. % theo khối lượng của CH2=CH-CH2-CHO bằng:
       A. 25%.                     B. 45,8 %.                     C. 37,23%.                     D. Một kết quả khác.

Câu 9. Muốn điều chế meta hidroxi aniline từ benzen ta phải tuân theo sơ đồ nào sau đây:

A. 
meta hidroxi aniline

B.  
meta hidroxi aniline

C. 

 D. Tất cả đều sai.
Câu 10
.
Ở cùng một nồng độ mol /l và cùng một nhiệt độ dung dịch có độ điện li  nhỏ nhất là dung dịch:
                  A. HCl.                      B. HBr.                    C. HI;                      D. HF

Các bạn tải đề thi đầy đủ tại đây


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 10
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.