Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Hóa ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/5/2020 12:30:49 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Ôn tập và giải đề thi ĐH - CĐ
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
LTĐH cấp tốc
Đề 482 Đại Học Khối A - 2011
Số phần: 9 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de hoa
Đánh giá bài giảng:

BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI A 2011

Mục tiêu:

Đề thi bám sát chương trình phổ thông, nội dung cơ bản đều nằm trong chương trình sách giáo khoa và phù hợp với cấu trúc đề thi mà bộ giáo dục đã công bố trước đó. Tuy nhiên để làm tốt đề thi này, học sinh cần có những kĩ năng giải nhanh hóa học. Phân bố giữa lí thuyết và bài tập khoảng 23-27, có những câu nằm trong nội dung hỏi thi của những năm trước, chỉ có một vài câu yêu cầu học sinh học thuộc. Bài tập phần vô cơ nói chung đều cơ bản, hơi khó hơn ở những câu điện phân. Phần bài tập hữu cơ đòi hỏi học sinh tư duy nhiều hơn, vận dụng nhiều về định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng.

- Bài giảng sẽ giúp các bạn biết được cấu trúc chuẩn của một đề thi đại học môn hóa, từ đó các bạn sẽ biết được mức độ khó dễ của từng câu, và có chiến lược phân bố thời gian cho từng câu phù hợp với khả năng của mình.

Nội dung:

- Bài giảng sẽ giúp bạn ôn lại các câu hỏi đã ra trong đề thi đại học khối A năm 2011 gồm:

- Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học

- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học

- Sự điện li

- Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng

- Đại cương về kim loại, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng.

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ.

- Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon.

- Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

- Anđehit, xeton, axit cacbonxylic.

- Este, lipit.

- Amin, amino axit, protein.

- Cacbonhidrat.

- Polime, vật liệu polime.

- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ.

- Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime.

- Amin, amino axit, protein.

Đề thi 1  
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1
.
Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?
         A. Tăng 2,70 gam.           B. Giảm 7,74 gam.
         C. Tăng 7,92 gam.           D. Giảm 7,38 gam.

Câu 2
. Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là
          A. 0,72.                          B. 0,48.                             C. 0,96.                          D. 0,24.

Câu 3
. Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là      
            A. 4,480.                             B. 3,920.                           C. 1,680.                         D. 4,788.

Câu 5
. Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?
     A. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị
a-amino axit được gọi là liên kết peptit.
     B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
     C. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
    D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các
a-amino axit.
Câu 6
. Phát biểu nào sau đây là sai?
     A. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.
     B. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.
     C. Tính axit của HF mạnh hơn tính axit của HCl.
     D. Tính khử của ion Br- lớn hơn tính khử của ion Cl-.

Câu 7
. Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO2 và z mol H2O (với z = y-x). Cho x mol E tác dụng với NaHCO3 (dư) thu được y mol CO2. Tên của E là
           A. axit acrylic.                 B. axit oxalic.                    C. axit ađipic.                 D. axit fomic.

Câu 10
. Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là
             A. 14,5.                          B. 17,5.                             C. 15,5.                          D. 16,5.

Các bạn tải đề thi đầy đủ tại đây


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.