Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/4/2020 11:24:04 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề dao động cơ học
Dao động điều hòa
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Bao gồm các công thức đã được chứng minh dùng để áp dụng giải nhanh các bài tập về dao động điều hòa.

- Một số ví dụ và bài tập về dao động điều hòa.

2. Bài tập.

- Với 17 bài tập tiêu biểu là những câu được trích trong các đề thi đại học - cao đẳng của các năm 2009, 2010, 2011. Tất cả sẽ được khái quát thành vấn đề sau :

  Vấn đề  :  Dao Động Điều Hòa.

** Qua bài học xong này,  các bạn sẽ biết được các công thức và phương pháp giải nhanh các bài tập về dao động điều hòa. Bài tập dao động cơ học là trọng tâm ôn tập thi và dạng bài tập dao động điều hòa là dạng bài tập chủ yếu thường xuất hiện trong các đề đại học – cao đẳng.Bài tập 1

Câu 1 (ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(wt + j). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là :
 
Câu 2 (ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy p = 3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là:
    A. 20 cm/s                          B. 10 cm/s                        C. 0.                                  D. 15 cm/s.
Câu 3 (CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(pt + p/4) (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì:
    A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox.      
    B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.
    C. chu kì dao động là 4s.       
    D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.
Câu 4 (CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4pcos2pt (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:               
    A. x = 2 cm, v = 0.                B. x = 0, v = 4p cm/s          C. x = -2 cm, v = 0             D. x = 0, v = -4p cm/s.
Câu 5 (CĐ 2009): Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là:
    
Câu 6 (CĐ 2009): Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai?
    A. Sau thời gian , vật đi được quảng đường bằng 0,5 A.
    B. Sau thời gian , vật đi được quảng đường bằng 2 A.
    C. Sau thời gian , vật đi được quảng đường bằng A.
    D. Sau thời gian T, vật đi được quảng đường bằng 4A.
Câu 7 (ĐH – 2010): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = -A/2, chất điểm có tốc độ trung bình là:
   
Câu 8 (CĐ - 2010): Một vật dao động đều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là:
 
Câu 9 (CĐ - 2010): Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng 3/4 lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn.
    A. 6 cm.                                B. 4,5 cm.                        C. 4 cm.                            D. 3 cm.
Câu 10 (CĐ - 2010): Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm:
  
Câu 11: (CĐ 2011) Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm, tốc độ của nó bằng:
    A. 25,13 cm/s                        B. 12,56 cm/s                   C. 20,08 cm/s                    D. 18,84 cm/s
Câu 12: (ĐH 2011) Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40Ö3 cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là
    A. 5 cm.                                B. 4 cm.                            C. 10 cm.                          D. 8 cm.
Câu 13: (ĐH 2011) Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2p/3 t)  (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 tại thời điểm
    A. 3015 s.                              B. 6030 s.                         C. 3016 s.                           D. 6031 s.
Câu 14: (ĐH 2011) Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng là
    A. 26,12 cm/s.                         B. 7,32 cm/s.                   C. 14,64 cm/s.                    D. 21,96 cm/s.
Câu 15: (ĐH 2011) Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?
    A. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
    B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
    C. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
    D. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
Câu 16: (ĐH 2011) Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos10t và x2 = 10cos10t (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng
    A. 0,1125 J.                               B. 225 J.                         C. 112,5 J.                          D. 0,225 J.
Câu 17: (ĐH 2011) Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là 40Ö3 cm/s. Lấy p = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là:
   


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: