Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/14/2019 10:23:38 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề dòng điện xoay chiều.
Công suất và hệ số công suất
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

CÔNG SUẤT VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Các công thức đã được chứng minh và thu gọn giúp giải nhanh các bài tập về công suất và hệ số công suất.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với hơn 15 bài tập tiêu biểu là những câu trong các đề thi đại học - cao đẳng của những năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Tất cả sẽ được khái quát thành các vấn đề sau :

  Vấn đề  :  - Công Suất Và Hệ Số Công Suất.

** Khi học này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải loại bài tập về công suất và hệ số công suất. Đây là loại bài tập trọng tâm có trong ôn tập thi và các đề đại học, cao đẳng của các năm.Bài tập 1

Câu 1 (ĐH – 2007): Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng
      A. 0,85.                         B. 0,5.                                 C. 1.                             D. 1/√2
Câu 2 (ĐH – 2007): Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm
      A.  1/300s và  2/300. s                                               B. 1/400 s và  2/400. s 
      C. 1/500 s và  3/500. s                                               D. 1/600 s và  5/600. s
Câu 3 (ĐH – 2007): Đặt hiệu điện thế  u = 100√2sin 100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và  L = 1/π. H Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
      A. 100 W.                      B. 200 W.                             C. 250 W.                     D. 350 W.
Câu 4 (CĐ 2008): Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R, cuộn dây có điện trở trong r và hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế  u = U√2sinωt  (V) thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I. Biết cảm kháng và dung kháng trong mạch là khác nhau. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là
      A. U2/(R + r).                  B. (r + R ) I2.                          C. I2R.                          D. UI.
Câu (- 2008): Dòng điện dạng i = sin100πt (A) chạy qua cuộn dây điện trở thuần 10 hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là:
      A. 10 W.                         B. 9 W.                                 C. 7W.                          D. 5 W.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: