Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/5/2020 12:24:00 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề dao động cơ học
Con lắc đơn
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

CON LẮC ĐƠN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Các công thức được vận dụng để giải nhanh các bài tập về con lắc đơn trong dao động cơ học.

- Một số ví dụ và bài tập về dao động điều hòa của con lắc đơn.

2. Bài tập.

- Với 9 bài tập tiêu biểu là những câu được lấy trong các đề thi đại học – cao đẳng của những năm gần đây 2009, 2010, 2011. Các bài tập này được tổng quát thành vấn đề sau:

  Vấn đề  :  Con Lắc Đơn.

** Sau khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được các dạng toán về con lắc đơn và phương pháp giải nhanh các câu trắc nghiệm trong các đề thi đại học – cao đẳng về dao động sóng cơ. Các dạng bài tập về dao động của con lắc đơn sẽ có trong các đề thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học.Bài tập 1

Câu 31 (ĐH - 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là:
   A. 0,125 kg                     B. 0,750 kg                              C. 0,500 kg                       D. 0,250 kg
Câu 32 (ĐH - 2009): Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian Dt, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian Dt ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là
   A. 144 cm.                      B. 60 cm.                                C. 80 cm.                          D. 100 cm.
Câu 33 (CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc a0. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:
   A .1/2 mgla20.                B. mgla20.                               C. 1/4 mgla20.                   D. 2mgla20.
Câu 34 (CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng
   A. 6,8.10-3 J.                  B. 3,8.10-3 J.                             C. 5,8.10-3 J.                     D. 4,8.10-3 J.
Câu 35 (ĐH – 2010): Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +5.10-6C được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2, p = 3,14. Chu kì dao động điều hoà của con lắc là
    A. 0,58 s                       B. 1,40 s                                   C. 1,15 s                           D. 1,99 s
Câu 36 (ĐH – 2010): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc a0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc a của con lắc bằng:
   
Câu 37 (CĐ -  2010): Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với giá tốc 2 m/s2 thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng
    A. 2,02 s.                      B. 1,82 s.                                   C. 1,98 s.                          D. 2,00 s.
Câu 38 (CĐ -  2010): Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l đang dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài l bằng
    A. 2 m.                          B. 1 m.                                      C. 2,5 m.                           D. 1,5 m.
Câu 39: (CĐ 2011) Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở vị trí con lắc có động năng bằng thế năng thì li độ góc của nó bằng:
   
Câu 40: (CĐ 2011) Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao động điều hòa với biên độ góc rad tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ góc  rad là:
   
Câu 41: (ĐH 2011) Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc a0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của a0
    A. 3,30                          B. 6,60                                       C. 5,60                              D. 9,60
Câu 42: (ĐH 2011) Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 3,15 s. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là
    A. 2,96 s.                      B. 2,84 s.                          C. 2,61 s.                            D. 2,78 s.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: