Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/14/2019 10:50:18 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề hạt nhân nguyên tử.
Phóng xạ
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

PHÓNG XẠ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Bao gồm các công thức đã được chứng minh dùng để áp dụng giải nhanh các bài tập về phóng xạ.

- Các bài tập về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan đến sóng âm.

2. Bài tập.

- Với hơn 20 bài tập tiêu biểu là những bài tập được trích trong các đề thi đại học - cao đẳng của các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Tất cả sẽ được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề  :  Phóng Xạ.

** Qua bài học xong này,  các bạn sẽ biết được các công thức, phương pháp giải nhanh các bài tập về phóng xạ và các ứng dụng của phóng xạ trong thực tế. Bài tập về phóng xạ và năng lượng phân hạch – nhiệt hạch là trọng tâm ôn tập thi và sẽ có trong các đề đại học – cao đẳng.Bài tập 1

Phóng Xạ

Câu 18. CĐ - 2007: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0 , chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2,24 g. Khối lượng m0
  A .5,60 g.                          B. 35,84 g.                      C. 17,92 g.                           D. 8,96 g.
Câu 19. ĐH – 2007: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng
  A. 2 giờ.                            B. 1,5 giờ.                      C. 0,5 giờ.                            D. 1 giờ. 
Câu20. CĐ - 2008: Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X còn lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng
  A. 3,2 gam.                        B. 2,5 gam.                     C. 4,5 gam.                          D. 1,5 gam.
Câu 21. ĐH – 2008: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?
   A.  25%.                            B. 75%.                           C. 12,5%.                            D. 87,5%.
Câu 22. ĐH – 2008: Hạt nhân  phóng xạ và biến thành một hạt nhân  bền. Coi khối lượng của hạt nhân X,Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ  có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất , sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là:
   
Câu 23. CĐ - 2009: Gọi t là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2t số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?
    A. 25,25%.                         B. 93,75%.                       C. 6,25%.                            D. 13,5%.
Câu 24. ĐH – 2009: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?
    A. 0,5T.                              B. 3T.                               C. 2T.                                 D. T.
Câu 25. ĐH – 2009: Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là:
 
Câu 26. ĐH – 2010:
Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là:
  
Câu 27. ĐH – 2010: Biết đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ cây mới chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ đã cho là
    A. 1910 năm.                        B. 2865 năm.                      C. 11460 năm.                    D. 17190 năm.
Câu 28. ĐH – 2010: Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là
    A. 50 s.                                 B. 25 s.                              C. 400 s.                            D. 200 s.
Câu 29. ĐH – 2010: Khi nói về tia a, phát biểu nào sau đây là sai?
    A. Tia a phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s.
    B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia a bị lệch về phía bản âm của tụ điện.
    C. Khi đi trong không khí, tia a làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.
    D. Tia a là dòng các hạt nhân heli
Câu 30. CĐ – 2010:  Một hạt nhân của chất phóng xạ A đang đứng yên thì phân rã tạo ra hai hạt B và C. Gọi mA, mB, mC lần lượt là khối lượng nghỉ của các hạt A, B, C và c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Quá trình phóng xạ này tỏa ra  năng lượng Q. Biểu thức nào sau đây đúng?
    
Câu 31: ( CD 2011 ) Trong khoảng thời gian 4 h có 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị đó là
     A. 2 h.                                        B. 1 h.                               C. 3 h.                               D. 4 h.
Câu 32: ( CD 2011) Nguyên tử hiđrô chuyển từ một trạng thái kích thích về trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn phát ra bức xạ có bước sóng 486 nm. Độ giảm năng lượng của nguyên tử hiđrô khi phát ra bức xạ này là
     A. 4,86.10-19 J                             B. 3,08.10-20 J                    C. 4,09.10-19 J                  D. 4,09.10-15 J
Câu 33: ( CD2011 ) Một mẫu chất phóng xạ vó chu kì bán rã T. Ở các thời điểm t1 và t2 (với t2 > t1) kể từ thời điểm ban đầu thì độ phóng xạ của mẫu chất tương ứng là H1 và H2. Số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 bằng:
   
Câu 34: ( ĐH 2011): Chất phóng xạ poloni phát ra tia và biến đổi thành chì . Cho chu kì của là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni chuyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là  . Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là:
   
Câu 35: ( ĐH 2011 ) Khi nói về tia g, phát biểu nào sau đây sai?
     A. Tia g không phải là sóng điện từ.
     B. Tia g  không mang điện.
     C. Tia g có tần số lớn hơn tần số của tia X.
     D. Tia g có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Phản Ứng Nhiệt Hạch – Phân Hạch.

Câu 36 (ĐH – 2009): Cho phản ứng hạt nhân: . Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng
   A. 15,017 MeV.                     B. 200,025 MeV.                   C. 17,498 MeV.                        D. 21,076 MeV.
Câu 37.(ĐH 2010): Cho phản ứng hạt nhân  . Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí heli xấp xỉ bằng
   A. 4,24.108J.                         B. 4,24.105J.                         C. 5,03.1011J.                          D. 4,24.1011J.
Câu 38: (CD 2011): Cho phản ứng hạt nhân . Biết khối lượng các hạt đơteri, liti, heli trong phản ứng trên lần lượt là 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u. Coi khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân của nó. Năng lượng tỏa ra khi có 1 g heli được tạo thành theo phản ứng trên là:
   A. 2,1.1010 J                          B. 6,2.1011 J                          C. 3,1.1011 J                           D. 4,2.1010 J    


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: