THƯ NGỎ CỦA THẦY NGUYỄN PHƯỚC HÒA TÂN

Các em học sinh thân mến,
Hiện nay trong các tài liệu THAM KHẢO về môn HÓA HỌC, người ta đưa ra qua nhiều phương pháp giải toán Hóa gọi là các phương pháp giải nhanh như phương pháp :
- Tăng giảm khối lượng.
- Phương pháp trung bình.
- Phương pháp cacbon trung bình.
- Phương pháp dùng công thức.
- Phương pháp bảo toàn nguyên tố N, nguyên tố Oxi, v.v…
- Phương pháp bảo toàn electron.
- Phương pháp bảo toàn điện tích.
- Phương pháp xich ma e cho = xich ma e nhận.
- Phương pháp dùng phương trình ion thu gọn.
- Phương pháp kẻ bảng.
- Phương pháp đường chéo.
- Phương pháp tự cho dữ kiện.
- Phương pháp tự chọn ẩn số.
V.v…


Nói chung là có ít nhất 16 phương pháp giải toán hóa trở lên. Nhưng tất cả phương pháp đó chỉ là những hệ quả lẻ tẻ được rút ra từ các phương pháp giải nhanh mà thầy đã áp dụng vào những năm 1992 của thế kỉ trước. Thầy viết giáo trình này bằng trí tuệ, thể hiện lòng biết ơn và kính trọng các bậc tiền nhân, thầy luôn vinh danh công ơn của các nhà bác học và cố gắng làm sáng tỏ những lời dạy bảo, những định luật của tiên nhân. Vì vậy ngoài phương pháp tương đương thầy chẳng đưa ra được điều gì mới mẻ mà chỉ là những kĩ năng áp dụng các định luật của tiền nhân như định luật thành phần không đổi, tính chất cơ bản của hỗn hợp đồng nhất,định luật Avogadro, định luật Dalton, định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng, định luật bảo toàn điện tích…mà các phương trình hóa học chỉ là những hệ thức minh họa các định luật trên và “mấy chục phương pháp, mấy chục vấn đề” chỉ là những kĩ năng minh họa mà thôi. Do đó nếu các em nắm vững các phương pháp giải nhanh trong giáo trình này các em có thể minh họa tuyệt vời và sắc sảo hơn cả thầy và những người vô tình bóp méo các kiến thức đó hay cố ý gây rắc rối bằng cách minh họa các phép toán rắc rối, các công thức phức tạp và những ngôn ngữ mơ hồ không có thật trong toán học.


Do đó muốn tiếp thu dễ dàng phương pháp Hai Lúa thì dù các em đang học ở trình độ nào: lớp 8, 9, 10, 11, 12 hay Luyện thi Tú Tài - Cao đẳng - Đại Học, thầy ước mong, thầy hy vọng và thầy bắt buộc các em, trước hết phải học qua các phương pháp giải nhanh mà thầy đã giảng ở chương trình lớp 12 và Luyện thi Đại Học. Tùy theo trình độ kiến thức Hóa Học, các em có thể tiếp thu được một phần hay toàn bộ phương pháp giải nhanh của thầy.


Thầy xin nhắc các em một câu danh ngôn nổi tiếng của một nhà giáo người Pháp: “Sự cố gắng của thầy cô giáo là số không, sự cố gắng của học sinh mới là tất cả”.
Sau đây thầy xin trích thư ngỏ của thầy để các em xem thêm cho rõ .


Thân ái chào quí độc giả
Nguyễn Phước Hòa Tân
Email: nguyenphuochoatan@yahoo.com