Email: hotro@cadasa.vn (08) 6684 3209 Chia sẻ
 
 
Lưu tài khoản
Quên mật khẩu

Thiên tài cũng không là gì khác ngoài sự kiên trì và nhẫn nại

George-Louis Buffon

Danh Mục Vật Lý Lớp 12

Chương 1. Dao động cơ học

Chương 2. Sóng cơ học

Chương 3. Dòng điện xoay chiều

Chương 4. Dao động và sóng điện từ

Chương 5. Sóng ánh sáng

Bài 1. Lý thuyết tán sắc ánh sáng
Bài 2. Bài tập tán sắc ánh sáng
Bài 3. Lý thuyết về giao thoa ánh sáng
Bài 4. Bài toán xác định vị trí, thứ ...
Bài 5. Bài toán hệ vân trong các môi ...
Bài 6. Bài toán tìm số vân trên đoạn L
Bài 7. Bài toán về hệ vân trùng nhau
Bài 8. Các loại quang phổ
Bài 9. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Bài 10. Tia x ( tia roghen)
Bài 11. Bài kiểm tra chương

Chương 6. Lượng tử ánh sáng

Bài 1. Lý thuyết về hiện tượng quang ...
Bài 2. Bài tập về hiện tượng quang điện ...
Bài 5. Lý thuyết về mẫu Borh
Bài 6. Bài tập về mẫu nguyên tử Borh
Bài 7. Bài kiểm tra chương

Chương 7. Vật lý hạt nhân

Giới Thiệu!

Kiểm tra kiến thức lớp 12 là chuyên mục tổng hợp các đề thi trắc nghiệm theo chủ đề tương ứng với từng bài học trong các môn của chương trình học lớp 10. Nội dung trắc nghiệm được Cadasa.vn biên soạn theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo để phục vụ cho việc ra đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì. Mỗi câu trắc nghiệm bao gồm: đề bài, đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Khi làm xong và chọn kết thúc bài làm thì hệ thống chỉ hiện kết quả Đúng - Sai để các bạn có thể kiểm tra lại bài làm, phát hiện và khắc phục lỗi sai. Sau khi kiểm tra xong, các bạn có thể chủ động xem đáp án và hướng dẫn giải chi tiết của từng câu để so sánh lại với bài làm của mình, đúc kết những kinh nghiệm cho bản thân sau mỗi bài kiểm tra.