Email: hotro@cadasa.vn (08) 6684 3209 Chia sẻ
 
 
Lưu tài khoản
Quên mật khẩu

Thiên tài cũng không là gì khác ngoài sự kiên trì và nhẫn nại

George-Louis Buffon

Danh Mục Hóa Học Lớp 12

Chương 1. Este và Lipit

Chương 2. Cacbohidrat

Chương 3. Amin, Amino axit và Protein

Chương 4. Polime và vật liệu Polime

Chương 5. Đại cương về kim loại

Chương 6. Kim loại kiềm, kiềm thổ và ...

Bài 01. Kim loại kiềm và hợp chất
Bài 03. Kim loại kiềm thổ và hợp chất
Bài 04. Một số hợp chất của Canxi
Bài 05. BT cơ bản kim loại kiềm thổ
Bài 06. Bài tập nâng cao kim loại kiềm ...
Bài 07. Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 08. Bài tập cơ bản nhôm và hợp chất ...

Chương 7. Sắt và một số kim loại quan ...

Bài 03. Hợp kim của sắt
Bài 04. Bài tập về Hợp kim của sắt
Bài 05. Crom và hợp chất của Crom
Bài 06. BT về Crom và hợp chất của Crom
Bài 07. Đồng và hợp chất của đồng
Bài 08. BT về Đồng và hợp chất của ...
Bài 09. Niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 10. BT về Niken, kẽm, chì, thiếc

Giải các đề thi

Giới Thiệu!

Kiểm tra kiến thức lớp 12 là chuyên mục tổng hợp các đề thi trắc nghiệm theo chủ đề tương ứng với từng bài học trong các môn của chương trình học lớp 10. Nội dung trắc nghiệm được Cadasa.vn biên soạn theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo để phục vụ cho việc ra đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì. Mỗi câu trắc nghiệm bao gồm: đề bài, đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Khi làm xong và chọn kết thúc bài làm thì hệ thống chỉ hiện kết quả Đúng - Sai để các bạn có thể kiểm tra lại bài làm, phát hiện và khắc phục lỗi sai. Sau khi kiểm tra xong, các bạn có thể chủ động xem đáp án và hướng dẫn giải chi tiết của từng câu để so sánh lại với bài làm của mình, đúc kết những kinh nghiệm cho bản thân sau mỗi bài kiểm tra.