Email: hotro@cadasa.vn (08) 6684 3209 Chia sẻ
 
 
Lưu tài khoản
Quên mật khẩu

Thiên tài cũng không là gì khác ngoài sự kiên trì và nhẫn nại

George-Louis Buffon

Danh Mục Giải Tích Lớp 12

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ ...

Bài 1. Sự Đồng Biến Và Nghịch Biến Của ...
Bài 2. Cực Trị Của Hàm Số
Bài 3. Giá Trị Lớn Nhất và Giá Trị Nhỏ ...
Bài 4. Tiệm cận của đồ thị hàm số ...
Bài 5. Tính lồi - lõm - điểm uốn đồ thị
Bài 6. Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ ...
Bài 7. Ôn tập khảo sát hàm số

HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ ...

NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

Bài 3. Ứng Dụng Của Tích Phân Trong ...
Bài 4. Ôn tập Nguyên hàm - Tích phân
Bài 5. Luyện tập - Kiểm tra 1 tiết, ...

SỐ PHỨC

Bài 2. Cộng Trừ Và Nhân Số Phức
Bài 3. Phép Chia Số Phức
Bài 4. Phương Trình Bậc Hai Với Hệ Số ...
Bài 6. Luyện tập - Kiểm tra 1 ...

ÔN TẬP GIẢI TÍCH LỚP 12

Giới Thiệu!

Kiểm tra kiến thức lớp 12 là chuyên mục tổng hợp các đề thi trắc nghiệm theo chủ đề tương ứng với từng bài học trong các môn của chương trình học lớp 10. Nội dung trắc nghiệm được Cadasa.vn biên soạn theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo để phục vụ cho việc ra đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì. Mỗi câu trắc nghiệm bao gồm: đề bài, đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Khi làm xong và chọn kết thúc bài làm thì hệ thống chỉ hiện kết quả Đúng - Sai để các bạn có thể kiểm tra lại bài làm, phát hiện và khắc phục lỗi sai. Sau khi kiểm tra xong, các bạn có thể chủ động xem đáp án và hướng dẫn giải chi tiết của từng câu để so sánh lại với bài làm của mình, đúc kết những kinh nghiệm cho bản thân sau mỗi bài kiểm tra.