530515 Đề kiểm tra - Tia hồng ngoại, tia tử ngoại - Đề số 1
Email: hotro@cadasa.vn (08) 6684 3209 Chia sẻ
 
 
Lưu tài khoản
Quên mật khẩu

Thiên tài cũng không là gì khác ngoài sự kiên trì và nhẫn nại

George-Louis Buffon

Danh Mục Vật Lý Lớp 12

Chương 1. Dao động cơ học

Chương 2. Sóng cơ học

Chương 3. Dòng điện xoay chiều

Chương 4. Dao động và sóng điện từ

Chương 5. Sóng ánh sáng

Bài 1. Lý thuyết tán sắc ánh sáng
Bài 2. Bài tập tán sắc ánh sáng
Bài 3. Lý thuyết về giao thoa ánh sáng
Bài 4. Bài toán xác định vị trí, thứ ...
Bài 5. Bài toán hệ vân trong các môi ...
Bài 6. Bài toán tìm số vân trên đoạn L
Bài 7. Bài toán về hệ vân trùng nhau
Bài 8. Các loại quang phổ
Bài 9. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Bài 10. Tia x ( tia roghen)
Bài 11. Bài kiểm tra chương

Chương 6. Lượng tử ánh sáng

Bài 1. Lý thuyết về hiện tượng quang ...
Bài 2. Bài tập về hiện tượng quang điện ...
Bài 5. Lý thuyết về mẫu Borh
Bài 6. Bài tập về mẫu nguyên tử Borh
Bài 7. Bài kiểm tra chương

Chương 7. Vật lý hạt nhân

Ôn tập Bài 9. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Tên Bài: Đề kiểm tra - Tia hồng ngoại, tia tử ngoại - Đề số 1
Số câu hỏi: 15 câu
Thời gian làm bài: 35 phút
Phí làm bài: 0 vnd
Bạn đã chuẩn bị kỹ? chúng ta làm bài thôi.
Nội dung đang được cập nhật.
Hướng dẫn kiểm tra
+ Bước 1: Học viên chọn môn kiểm tra và chọn đề kiểm tra.
+ Bước 2: Thanh toán phí và bắt đầu thực hiện kiểm tra. Học viên làm bài theo từng câu trắc nghiệm.
+ Bước 3: Khi làm xong, học viên chọn kết thúc bài làm.
Lưu ý: học viên vẫn có thể chọn kết thúc hoặc lưu lại bài làm khi chưa làm xong. Tuy nhiên, Cadasa.vn luôn khuyến khích bạn hoàn thành tất cả các câu trắc nghiệm để đạt được hiệu quả luyện tập.
+ Bước 4: Sau khi chọn kết thúc bài làm, hệ thống sẽ thống kê tổng số câu đúng - sai. Học viên có thể tự do rà soát, kiểm tra lại bài làm và chọn đáp án một lần nữa để đưa ra kết quả cuối cùng mà học viên cho là đúng nhất trước khi chọn xem kết quả.
+ Bước 5: Chọn xem kết quả. Hệ thống sẽ hiển thị đáp án trên từng câu trắc nghiệm.
+ Bước 6: Để xem hướng dẫn giải chi tiết, học viên click vào phần “hướng dẫn giải” ở dưới mỗi câu trắc nghiệm.