Email: hotro@cadasa.vn (08) 6684 3209 Chia sẻ
 
 
Lưu tài khoản
Quên mật khẩu
Kiểm tra kiến thức lớp 12 là chuyên mục tổng hợp các đề thi trắc nghiệm theo chủ đề tương ứng với từng bài học trong các môn của chương trình học lớp 10. Nội dung trắc nghiệm được Cadasa.vn biên soạn theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo để phục vụ cho việc ra đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì. Mỗi câu trắc nghiệm bao gồm: đề bài, đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Khi làm xong và chọn kết thúc bài làm thì hệ thống chỉ hiện kết quả Đúng - Sai để các bạn có thể kiểm tra lại bài làm, phát hiện và khắc phục lỗi sai. Sau khi kiểm tra xong, các bạn có thể chủ động xem đáp án và hướng dẫn giải chi tiết của từng câu để so sánh lại với bài làm của mình, đúc kết những kinh nghiệm cho bản thân sau mỗi bài kiểm tra.
Nhằm giúp cho các bạn hệ thống lại các kiến thức trọng tâm về Giải Tích 12.
Nhằm giúp cho các bạn hệ thống lại các kiến thức trọng tâm về Hình học 12.
Nhằm giúp cho các bạn hệ thống lại các kiến thức trọng tâm về Hóa học 12.
Nhằm giúp cho các bạn hệ thống lại các kiến thức trọng tâm về Vật lý 12.
Nhằm giúp cho các bạn hệ thống lại các kiến thức trọng tâm về Sinh học 12.
Nhằm giúp cho các bạn hệ thống lại các kiến thức trọng tâm về Anh văn 12.