Email: hotro@cadasa.vn (08) 6684 3209 Chia sẻ
 
 
Lưu tài khoản
Quên mật khẩu

Thiên tài cũng không là gì khác ngoài sự kiên trì và nhẫn nại

George-Louis Buffon

Danh Mục Hóa Học Lớp 11

CHƯƠNG I. SỰ ĐIỆN LI

BÀI 2. Bài tập Sự điện ly
BÀI 3. Axit, Bazơ và Muối
BÀI 4. Bài tập Axit, Bazơ và Muối
BÀI 5. Nồng độ pH. Sự điện ly của nước. ...
BÀI 7. Phản ứng trao đổi ion trong dung ...
BÀI 8. Bài tập phản ứng trao đổi ion

CHƯƠNG II. NHÓM NITƠ - PHỐT PHO

BÀI 3. Amoniac và Muối Amoni
BÀI 4. Bài tập về Amoniac và Muối Amoni
BÀI 5. Axit Nitric và muối Nitrat
BÀI 6. Bài tập Axit Nitric và muối ...
BÀI 7. Photpho và bài tập
BÀI 8. Axit photphoric và muối Photphat
BÀI 9. Bài tập về Photpho và Hợp chất
BÀI 10. Phân bón hóa học và Bài tập

CHƯƠNG III. NHÓM CACBON - SILIC

BÀI 1. Cacbon và Bài tập
BÀI 2. Hợp chất của Cacbon
BÀI 3. Bài tập Hợp chất của Cacbon
BÀI 4. Silic và hợp chất của Silic. ...

CHƯƠNG IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

BÀI 1. Hóa học và Hợp chất hữu cơ
BÀI 2. Công thức phân tử của hợp chất ...
BÀI 3. Luyện tập Hợp chất hữu cơ và ...
BÀI 4. Bài tập trắc nghiệm Hợp chất hữu ...
BÀI 5. Cấu trúc phân tử Hợp chất hữu cơ
BÀI 6. Bài tập Cấu trúc phân tử Hợp ...
BÀI 7. Phân loại và gọi tên hợp chất ...
BÀI 8. Phản ứng hữu cơ
Bài 9. Ôn tập chương 4
BÀI 10. Bài tập tổng kết chương 4

CHƯƠNG V. HIDROCACBON NO (4 BÀI)

CHƯƠNG VI. HIDROCACBON CHƯA NO (KHÔNG ...

BÀI 3. Ankadien và bài tập
BÀI 4. Pecten và Bài tập
BÀI 6. Bài tập về Ankin
BÀI 7. Bài tập Tổng kết chương 6

CHƯƠNG VII. HIDROCACBON THƠM

BÀI 1. Benzen và Ankylbenzen
BÀI 2. Bài tập về Benzen và Ankylbenzen
BÀI 3. Styren và Napthalen. Bài tập áp ...
BÀI 4. Các nguồn Hydrocacbon thiên ...

CHƯƠNG VIII. DẪN XUẤT HALOGEN- ANCOL- ...

BÀI 1. Dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon
BÀI 2. Bài tập Dẫn xuất Halogen
BÀI 3. Ancol và Bài tập (P1)
BÀI 4. Ancol và Bài tập (P2)
BÀI 5. Phenol và Bài tập

CHƯƠNG IX. ANDEHIT, XETON, AXIT ...

BÀI 2. Bài tập Andehit và Xeton
BÀI 3. Axit cacbonxylic và bài tập (P1)
BÀI 4. Axit cacbonxylic và bài tập (P2)

Giới Thiệu!

Kiểm tra kiến thức lớp 11 là chuyên mục tổng hợp các đề thi trắc nghiệm theo chủ đề tương ứng với từng bài học trong các môn của chương trình học lớp 10. Nội dung trắc nghiệm được Cadasa.vn biên soạn theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo để phục vụ cho việc ra đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì. Mỗi câu trắc nghiệm bao gồm: đề bài, đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Khi làm xong và chọn kết thúc bài làm thì hệ thống chỉ hiện kết quả Đúng - Sai để các bạn có thể kiểm tra lại bài làm, phát hiện và khắc phục lỗi sai. Sau khi kiểm tra xong, các bạn có thể chủ động xem đáp án và hướng dẫn giải chi tiết của từng câu để so sánh lại với bài làm của mình, đúc kết những kinh nghiệm cho bản thân sau mỗi bài kiểm tra.