Email: hotro@cadasa.vn (08) 6684 3209 Chia sẻ
 
 
Lưu tài khoản
Quên mật khẩu

Thiên tài cũng không là gì khác ngoài sự kiên trì và nhẫn nại

George-Louis Buffon

Danh Mục Hóa Học Lớp 11

CHƯƠNG I. SỰ ĐIỆN LI

BÀI 2. Bài tập Sự điện ly
BÀI 3. Axit, Bazơ và Muối
BÀI 4. Bài tập Axit, Bazơ và Muối
BÀI 5. Nồng độ pH. Sự điện ly của nước. ...
BÀI 7. Phản ứng trao đổi ion trong dung ...
BÀI 8. Bài tập phản ứng trao đổi ion

CHƯƠNG II. NHÓM NITƠ - PHỐT PHO

BÀI 3. Amoniac và Muối Amoni
BÀI 4. Bài tập về Amoniac và Muối Amoni
BÀI 5. Axit Nitric và muối Nitrat
BÀI 6. Bài tập Axit Nitric và muối ...
BÀI 7. Photpho và bài tập
BÀI 8. Axit photphoric và muối Photphat
BÀI 9. Bài tập về Photpho và Hợp chất
BÀI 10. Phân bón hóa học và Bài tập

CHƯƠNG III. NHÓM CACBON - SILIC

BÀI 1. Cacbon và Bài tập
BÀI 2. Hợp chất của Cacbon
BÀI 3. Bài tập Hợp chất của Cacbon
BÀI 4. Silic và hợp chất của Silic. ...

CHƯƠNG IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

BÀI 1. Hóa học và Hợp chất hữu cơ
BÀI 2. Công thức phân tử của hợp chất ...
BÀI 3. Luyện tập Hợp chất hữu cơ và ...
BÀI 4. Bài tập trắc nghiệm Hợp chất hữu ...
BÀI 5. Cấu trúc phân tử Hợp chất hữu cơ
BÀI 6. Bài tập Cấu trúc phân tử Hợp ...
BÀI 7. Phân loại và gọi tên hợp chất ...
BÀI 8. Phản ứng hữu cơ
Bài 9. Ôn tập chương 4
BÀI 10. Bài tập tổng kết chương 4

CHƯƠNG V. HIDROCACBON NO (4 BÀI)

CHƯƠNG VI. HIDROCACBON CHƯA NO (KHÔNG ...

BÀI 3. Ankadien và bài tập
BÀI 4. Pecten và Bài tập
BÀI 6. Bài tập về Ankin
BÀI 7. Bài tập Tổng kết chương 6

CHƯƠNG VII. HIDROCACBON THƠM

BÀI 1. Benzen và Ankylbenzen
BÀI 2. Bài tập về Benzen và Ankylbenzen
BÀI 3. Styren và Napthalen. Bài tập áp ...
BÀI 4. Các nguồn Hydrocacbon thiên ...

CHƯƠNG VIII. DẪN XUẤT HALOGEN- ANCOL- ...

BÀI 1. Dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon
BÀI 2. Bài tập Dẫn xuất Halogen
BÀI 3. Ancol và Bài tập (P1)
BÀI 4. Ancol và Bài tập (P2)
BÀI 5. Phenol và Bài tập

CHƯƠNG IX. ANDEHIT, XETON, AXIT ...

BÀI 2. Bài tập Andehit và Xeton
BÀI 3. Axit cacbonxylic và bài tập (P1)
BÀI 4. Axit cacbonxylic và bài tập (P2)
Ôn tập BÀI 4. Các nguồn Hydrocacbon thiên nhiên
Tên Bài: Bài kiểm tra - Các nguồn Hydrocacbon thiên nhiên - Đề số 1
Số câu hỏi: Nội dung đang được cập nhật
Thời gian làm bài: Đang cập nhật
Phí làm bài: 0 vnd
Bạn đã chuẩn bị kỹ? chúng ta làm bài thôi.
Hướng dẫn kiểm tra
+ Bước 1: Học viên chọn môn kiểm tra và chọn đề kiểm tra.
+ Bước 2: Thanh toán phí và bắt đầu thực hiện kiểm tra. Học viên làm bài theo từng câu trắc nghiệm.
+ Bước 3: Khi làm xong, học viên chọn kết thúc bài làm.
Lưu ý: học viên vẫn có thể chọn kết thúc hoặc lưu lại bài làm khi chưa làm xong. Tuy nhiên, Cadasa.vn luôn khuyến khích bạn hoàn thành tất cả các câu trắc nghiệm để đạt được hiệu quả luyện tập.
+ Bước 4: Sau khi chọn kết thúc bài làm, hệ thống sẽ thống kê tổng số câu đúng - sai. Học viên có thể tự do rà soát, kiểm tra lại bài làm và chọn đáp án một lần nữa để đưa ra kết quả cuối cùng mà học viên cho là đúng nhất trước khi chọn xem kết quả.
+ Bước 5: Chọn xem kết quả. Hệ thống sẽ hiển thị đáp án trên từng câu trắc nghiệm.
+ Bước 6: Để xem hướng dẫn giải chi tiết, học viên click vào phần “hướng dẫn giải” ở dưới mỗi câu trắc nghiệm.