Email: hotro@cadasa.vn (08) 6684 3209 Chia sẻ
 
 
Lưu tài khoản
Quên mật khẩu

Thiên tài cũng không là gì khác ngoài sự kiên trì và nhẫn nại

George-Louis Buffon

Danh Mục Vật Lý Lớp 10

Chương 1. Động học chất điểm

Chương 2. Động lực học chất điểm

Chương 3. Cân bằng và chuyển động của ...

Bài 1. CB những vật chịu TD của hai lực ...
Bài 2. CB của một vật rắn có trục quay ...
Bài 3. CB của một vật rắn chịu TD của ...
Bài 4. Các dạng cân bằng. Cân bằng của ...
Bài 5. CĐ tịnh tiến của vật rắn. CĐ ...

Chương 4. Các định luật bảo toàn

Chương 5. Chất khí

Bài 1. Cấu tạo chất. Thuyết động học ...
Bài 2. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật ...

Chương 6. Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội ...
Bài 2. Các nguyên lí của nhiệt động lực ...
Bài 3. Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ ...

Chương 7. Chất rắn, chất lỏng. Sự ...

Bài 1. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô ...
Bài 2. Biến dạng cơ của vật rắn
Bài 3. Sự nở vì nhiệt của vật rắn
Bài 4. Các hiện tượng bề mặt của chất ...
Bài 5. Sự chuyển thể của các chất
Bài 6. Độ ẩm của không khí
Bài 6. Ôn tập kiểm tra 1 tiết, học kỳ 2

Giới Thiệu!

Kiểm tra kiến thức lớp 10 là chuyên mục tổng hợp các đề thi trắc nghiệm theo chủ đề tương ứng với từng bài học trong các môn của chương trình học lớp 10. Nội dung trắc nghiệm được Cadasa.vn biên soạn theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo để phục vụ cho việc ra đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì. Mỗi câu trắc nghiệm bao gồm: đề bài, đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Khi làm xong và chọn kết thúc bài làm thì hệ thống chỉ hiện kết quả Đúng - Sai để các bạn có thể kiểm tra lại bài làm, phát hiện và khắc phục lỗi sai. Sau khi kiểm tra xong, các bạn có thể chủ động xem đáp án và hướng dẫn giải chi tiết của từng câu để so sánh lại với bài làm của mình, đúc kết những kinh nghiệm cho bản thân sau mỗi bài kiểm tra.