Email: hotro@cadasa.vn (08) 6684 3209 Chia sẻ
 
 
Lưu tài khoản
Quên mật khẩu

Thiên tài cũng không là gì khác ngoài sự kiên trì và nhẫn nại

George-Louis Buffon

Danh Mục Hóa Học Lớp 10

CHƯƠNG I . NGUYÊN TỬ

Bài 1. Thành phần nguyên tử
Bài 2. Bài tập tự luận và trắc nghiệm
Bài 4. Vỏ nguyên tử (PII)
Bài 5. Cấu hình electron của nguyên tử
Bài 6. Bài tập tự luận và trắc nghiệm
Bài 7. Ôn tập chương Nguyên tử (Tự ...
Bài 8. Ôn tập chương Nguyên tử (Trắc ...

Chương II. Bảng tuần hoàn các NT hóa ...

Bài 2. Sự biến đổi tuần hoàn và số ...
Bài 4. Các qui luật biến đổi một số đại ...
Bài 5. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất ...
Bài 6. Bài tập tổng kết chương bảng ...
Bài 7. Bài tập tổng kết chương bảng ...

Chương III. Liên kết hóa học

Bài 1. Liên kết ion
Bài 2. Bài tập liên kết ion
Bài 3. Liên kết cộng hóa trị
Bài 5. Sự xen phủ giữa các orbital ...
Bài 7. Tinh thể và mạng tinh thể
Bài 9. Bài tập tổng kết chương LK hóa ...
Bài 10. Bài tập tổng kết chương LK hóa ...

Chương IV. Phản ứng hóa học

Bài 1. Phản ứng oxi hóa khử
Bài 2. Định lượng mức độ oxi hóa ...
Bài 3. Bài tập phản ứng oxi hóa ...
Bài 4. Bài tập định lượng mức độ ...
Bài 5. Phân loại phản ứng trong ...
Bài 7. Cân bằng phản ứng oxi hóa ...
Bài 9. PT ion thu gọn của phản ứng oxi ...
Bài 10. Ôn tập chương Phản ứng hóa học ...

Chương V. Nhóm VIIA. Halogen

Bài 1. Khái quát về nhóm halogen
Bài 4. Hợp chất có oxy của clo & bài ...
Bài 5. Luyện tập về clo và hợp chất của ...
Bài 6. Flo & bài tập áp dụng
Bài 7. Brom & bài tập áp dụng
Bài 8. Iot & bài tập áp dụng
Bài 10. Bài tập kiểm tra chương nhóm ...

Chương VI. Nhóm VIA. Oxy - lưu huỳnh

Bài 1. Khái quát về nhóm oxi - bài tập ...
Bài 2. Oxi & bài tập áp dụng
Bài 3. Ozon - hiđro peoxit & bài tập
Bài 4. Bài tập oxy - ozon - hiđro ...
Bài 5. Lưu huỳnh & bài tập
Bài 6. Hiđro sunfua & bài tập
Bài 7. Hợp chất có oxy của lưu huỳnh ...
Bài 9. Luyện tập chương nhóm VIA. Oxy - ...
Bài 10. Kiểm tra chương nhóm VIA. Oxy - ...

Chương VII. Tốc độ phản ứng & cân bằng ...

Bài 1 . Tốc độ phản ứng & bài tập
Bài 2. Cân bằng hóa học & bài tập

Giới Thiệu!

Kiểm tra kiến thức lớp 10 là chuyên mục tổng hợp các đề thi trắc nghiệm theo chủ đề tương ứng với từng bài học trong các môn của chương trình học lớp 10. Nội dung trắc nghiệm được Cadasa.vn biên soạn theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo để phục vụ cho việc ra đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì. Mỗi câu trắc nghiệm bao gồm: đề bài, đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Khi làm xong và chọn kết thúc bài làm thì hệ thống chỉ hiện kết quả Đúng - Sai để các bạn có thể kiểm tra lại bài làm, phát hiện và khắc phục lỗi sai. Sau khi kiểm tra xong, các bạn có thể chủ động xem đáp án và hướng dẫn giải chi tiết của từng câu để so sánh lại với bài làm của mình, đúc kết những kinh nghiệm cho bản thân sau mỗi bài kiểm tra.
--%>